Dodaj do ulubionych

Nowe zasady sprzedaży drewna

Nowe zasady sprzedaży drewna były głównym tematem Krajowej Narady Leśników, która odbyła się 7 listopada, w Kielcach. W spotkaniu wzięli udział: Dyrektor generalnego LP, jego zastępcy, dyrektorzy RDLP, nadleśniczy oraz naczelnicy odpowiedzialni za sprzedaż drewna.
W tym roku podaż surowca jest większa, nie będzie też drastycznych podwyżek cen.

Nowe zasady sprzedaży drewna zostały określone w zarządzeniu nr 46 z 24 października 2016 r. Znalazły się tam zarówno definicje kluczowych pojęć wraz ze zmodyfikowanym wykazem grup handlowo-gatunkowych surowca drzewnego,  jak i określenie sposobu modelowania i prognozowania popytu lub cen oraz procedury ustalania nabywców.

Zarządzenie na nowo określa i jasno definiuje rynki właściwe drewna i odpowiadające im formy sprzedaży. Nowością jest rynek drewna poklęskowego. Obecnie jego wielkość szacuje się na 805 tys. m³. Trzeba przy tym pamiętać, że nie całe drewno poklęskowe jest niepełnowartościowe.
Kolejną nowością, która dotyczy rynków: podstawowego i dla rozwoju, a więc tych, na których kupują zarówno stali odbiorcy, jak i nowe podmioty oraz ci, którzy zwiększają swoje moce produkcyjne, jest ustalenie kryterium geografii zakupów. Na rynku podstawowym są 3 kryteria oceny oferty klienta.
Pierwszym jest cena (w 65 proc. wpływająca na ilość sprzedanego surowca), drugim – zwyczaj kupiecki czyli historia dotychczasowych zakupów (25 proc.), a trzecim tzw. geografia zakupu, czyli odległość od nadleśnictwa, w którym klient zamierza robić zakupy (10 proc.).
Zgodnie z nowymi zasadami klient będzie musiał wskazać swoje miejsce przerobu drewna. Dzięki temu, po raz pierwszy uzyskamy pełną wiedzę o miejscu przerobu drewna i drodze jaką musi przebyć od sprzedającego do kupującego. Podczas narady został zaprezentowany (opracowany przez Zakład Informatyki Lasów Państwowych we współpracy z Politechniką Warszawską i przedstawiony przez Piotra Smiatacza i Cezarego Godziszewskiego) specjalny algorytm, który analizuje dostępność surowca w nadleśnictwach i lokalizację miejsc przerobu surowca. System informatyczny LP został tak przygotowany, by nabywcy sami mogli sprawdzać jak dokonywać najkorzystniejszych dla siebie zakupów.
– Nasi klienci zyskają w ten sposób podpowiedź gdzie, za ile i jaką ilość drewna mogą kupić w warunkach dla nich optymalnych – podkreślał Konrad Tomaszewski, dyrektor generalny LP.

Geografia zakupów to odpowiedź na jeden z postulatów branży drzewnej. By jednak rozwiązanie zaproponowane przez LP mogło zadziałać, klienci muszą wprowadzić do Portalu Leśno-Drzewnego lokalizacje swoich zakładów przetwórczych. Ważne, by adresy te były zgodne z rzeczywistymi lokalizacjami punktów przerobu drewna. Sama operacja jest krótka i bardzo prosta (podczas narady zaprezentował ją Michał Mendyk z RDLP w Pile). Możliwość wprowadzania nowych i aktualizacji starych danych została przedłużona i potrwa jeszcze kilka dni.
Nowe zasady wprowadzają także ramy cenowe ograniczone z jednej strony ceną odmowy (cena rażąco niska) poprzez cenę proponowaną do ceny górnej. Cena proponowana (sugerowana) powinna zapewnić klientowi zakup dużej ilości surowca, a LP dochód wystarczający na realizację ustawowych zadań. Proponowanie wyższej ceny niż górna (rażąco wysokiej) nie będzie zwiększało punktacji oferty – rozwiązanie to ma zapobiegać sztucznemu zawyżaniu cen.

Podczas narady zostały także zaprezentowane zasady funkcjonowania procedur sprzedaży drewna, czyli tzw. załącznik nr 11. do zarządzenia na temat zasad sprzedaży drewna w 2017 r. (Zaprezentował je Sławomir Kuliński z RDLP w Gdańsku). Jest to zbiór szczegółowych działań związanych ze sprzedażą drewna oraz funkcjonowaniem poszczególnych procedur oznaczania surowca drzewnego pod kątem przyszłych nabywców.
Zgodnie z nim np. klienci, którzy nie podadzą swoich punktów przerobu drewna, nie będą mogli wziąć udziału w procedurze zakupu surowca drzewnego, a jeśli ktoś nie zostanie zakwalifikowany do procedury podstawowej, to w konsekwencji nie będzie mógł wziąć udziału także w tzw. dogrywce. Inną nowością jest skrócenie terminu podpisania umowy do 7 dni po upływie terminu na odwołania (3 dni), czyli łącznie 10 dni po zakończeniu aukcji drewna. Następuje także ujednolicenie zasad postepowania aukcyjnego w całym PGL LP. Podobnie rzecz ma się przy submisji.
Narada była także okazją do przedstawienia przez Krzysztofa Janeczko, zastępcę dyrektora generalnego LP ds. ekonomicznych, wyników gospodarczych za ostatnie 9 miesięcy. Dyrektor Janeczko poinformował, że sprzedaż surowca przebiega prawidłowo. Wprawdzie wielkość środków na rachunkach pieniężnych w ostatnich latach malała, ale było to spowodowane daniną oraz wydatkami na inwestycje. Teraz stan środków pieniężnych sukcesywnie się odbudowuje. Wyróżniają się tu RDLP Wrocław i Katowice. W ostatnich latach systematycznie rosną koszty hodowli lasu oraz te związane z pozyskaniem i zrywką drewna.
Bezpośrednio po zakończeniu Krajowej Narady Leśników odbyło się posiedzenie Komisji Drzewnej, podczas którego przedsiębiorcy drzewni oraz przedstawiciele LP, na czele z dyrektorem generalnym, dyskutowali nad nowymi zasadami sprzedaży drewna. Przedsiębiorcy oraz przedstawiciele zrzeszeń branży drzewnej wyrazili zadowolenie z nowych zasad, które uwzględniają wiele ich postulatów zgłaszanych w minionych latach.
Źródło: lasy.gov.pl


W 2017r. Lasy Państwowe planują sprzedać nieco ponad 40,5 mln m³ drewna (ok. 2 mln m³ więcej niż w tym roku). To kolejny rekord krajowego pozyskania surowca drzewnego.  Ok. 83% tej masy trafi do przedsiębiorców drzewnych, ok. 14% do nabywców – osób fizycznych, reszta to m.in. surowiec na własne potrzeby LP, tzw. drewno energetyczne, oraz niszowe albo szczególne.
Lasy Państwowe opublikowały film, na którym Konrad Tomaszewski, dyrektor generalny LP, wypowiada się na temat zasad sprzedaży drewna.
„Uważam, że w nowych zasadach sprzedaży drewna naprawdę udało nam się pogodzić ogień z wodą. Poszliśmy na rękę przedsiębiorcom drzewnym tak daleko, jak to tylko możliwe bez naruszania polskich i unijnych przepisów o konkurencji i ochronie konsumenta.
Jednocześnie sprzedaż surowca na tych warunkach powinna zapewnić LP dostateczne środki, by zachować zasadę samofinansowania i wypełnić wszystkie nasze zadania w zrównoważonej ramach gospodarki leśnej. Co więcej, w tej formie nasz system sprzedaży będzie dużo bardziej klarowny, spójny i efektywny."
Zarządzenie dyrektora generalnego na nowo i precyzyjnie określa poszczególne tzw. rynki właściwe oraz odpowiadające im formy sprzedaży, by uwzględnić specyfikę różnych sortymentów surowca, nabywców lub innych okoliczności.
Są to przede wszystkim rynek podstawowy (główna pula surowca dla przedsiębiorców drzewnych, którzy kupowali już wcześniej od LP) oraz rynek dla rozwoju (pula dla przedsiębiorców budujących nowe zakłady, zwiększających moce produkcyjne, dla nowo powstałych podmiotów), na których sprzedaż będzie prowadzona w internetowym Portalu Leśno-Drzewnym.
Sprzedaż na rynkach detalicznym (drewno głównie dla osób fizycznych), drewna niszowego czy węgla drzewnego wypalanego w tradycyjny sposób, drewna energetycznego dla przedsiębiorstw lub przeznaczonego na cele programu LP, wspierania samowystarczalności energetycznej samorządów, będzie odbywała się na zasadzie negocjacji cenowych między stronami.
Drewno szczególne (cenne) będzie sprzedawane na submisjach lub aukcjach, gdzie decyduje cena. Z kolei surowiec z tzw. rynku uzupełnień (głównie niesprzedany w innych procedurach, także pochodzący np. z klęsk w lasach) będzie sprzedawany na internetowych aukcjach w aplikacji e-drewno i tu również decydowała będzie tylko cena.  
Źródło: drewno.pl

 
Dodano 15:22 23-11-2016


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama