Dodaj do ulubionych

Kształcenie w Rucianem-Nidzie

Zakończył się pierwszy etap projektu Branżowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie.


W jego ramach udostępniona zostanie oferta edukacyjna obejmująca między innymi takie kursy jak: drwal operator pilarki, kursy brakarskie, stosowanie środków ochrony roślin, obsługa maszyn typu harwester lub forwarder i użytkowanie zasobów leśnych.
Centrum powstało z inicjatywy Powiatu Piskiego, który chce zapełnić lukę na rynku pracy w regionie i wykształcić kadrę posiadającą praktyczną wiedzę z dziedziny leśnictwa. Projekt zaplanowano na dwa lata, rozpoczął się w marcu br. od tego czasu trwa rekrutacja na kursy, która potrwa do końca 2018 r.


Głównym celem projektu jest poszerzenie i zmodernizowanie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie dla rynku pracy.
– Mając na uwadze potrzeby branżowych pracodawców chcemy dostarczać na rynek pracy kadry wyposażone w wiedzę i praktyczne umiejętności, gotowe do realizacji zadań zawodowych, niewymagające dodatkowych długotrwałych szkoleń. Chcemy otworzyć się szeroko na kształcenie osób dorosłych, wykorzystując formy kształcenia pozaszkolnego takie jak kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) i kursy umiejętności zawodowych (KUZ) – podkreśla Halina Pańkowska, dyrektor szkoły w Rucianem-Nidzie. Jak mówi, zwłaszcza KUZ-y  pozwalają w krótkim czasie uzyskać dodatkowe kwalifikacje – mogą je uzyskać ci, którzy chcą zmienić swoją sytuację zawodową lub osoby bezrobotne, dzięki bardzo dobrej współpracy z Lasami Państwowymi szkoła może prowadzić szkolenia na udostępnianych powierzchniach w lesie.


Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej, pod koniec sierpnia zakończył się pierwszy etap przedsięwzięcia, w ramach którego szkolenie przygotowawcze przeszło 10 nauczycieli z ZSL w Rucianem-Nidzie. Zdobyli oni wiedzę i kwalifikacje do prowadzenia kursów. 


– Przez realizację projektu sprawdzimy w praktyce organizację kursów, zidentyfikujemy bariery, policzymy realne koszty prowadzenia szkoleń, nawiążemy lub uściślimy współpracę z branżowym środowiskiem gospodarczym oraz urzędami pracy, tak, aby po zakończeniu projektu faktycznie realizować „własnymi siłami” kolejne edycje kursów w dobrej jakości. Spotykam się z wielką życzliwością ze strony przedstawicieli branży leśno–drzewnej; uzyskuję informację zwrotną o tym, że podjęte przez nas działania są bardzo potrzebne, że brakuje wykwalifikowanych kadr, zwłaszcza wykwalifikowanych robotników. Być może wkrótce szczególnym wyzwaniem będzie dla nas podjęcie się szkoleń dla osób zza wschodniej granicy – dodaje Pańkowska.


Projekt pn. „Utworzenie branżowego centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Kursy są bezpłatne, uczestnicy mogą wziąć udział w każdym z nich, pod warunkiem zakwalifikowania. Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowani w pierwszej kolejności mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego, pracownicy branży leśnej oraz absolwenci szkół leśnych.
Proces rekrutacyjny i sam przebieg kursów potrwa do 31 stycznia 2019r.


Więcej na temat projektu: www.zsl.org.pl (zakładka CKZiU), www.powiat.pisz.pl (zakładka CKZiU)
Program kształcenia:
Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ):
R.1. „Obsługa maszyn stosowanych do prac leśnych”  (w zawodzie operator maszyn leśnych 834105)
R.14. „Użytkowanie zasobów leśnych”  (w zawodzie technik leśnik 314301)
Kursy umiejętności zawodowych (KUZ):
– obsługa specjalistycznych maszyn leśnych typu harwester i forwarder (2 edycje)
– drwal – operator pilarki (2 edycje)
– brakarski (2 edycje)
– stosowania środków ochrony roślin (2 edycje)
– projektowania mebli z wykorzystaniem programów komputerowych (2 edycje)
– wykonywania mebli drewnianych oraz małej architektury leśnej (2 edycje)

Część kursów już się rozpoczęła. Pozostały jeszcze miejsca na kursach: drwal-operator pilarek, kurs projektowania mebli z wykorzystaniem programów graficznych i kurs wykonywania mebli drewnianych oraz małej architektury leśnej. Będą jeszcze prowadzone zapisy na drugą edycję.
„Utworzenie branżowego centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie” to jeden z trzech projektów rozwojowych, dotyczących ZSL w Rucianem-Nidzie, które prowadzi Powiat Piski. Pozostałe dwa to „Modernizacja kształcenia zawodowego w zawodzie technik leśnik w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie” oraz „Budowa warsztatów szkolnych i wiaty magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu jako inwestycja w branżowe szkolnictwo zawodowe”. Projekty spinają się ze sobą w zakresie doskonalenia jakości branżowego kształcenia zawodowego.
Dodano 12:27 30-10-2017


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama