Dodaj do ulubionych

Drgania pod kontrolą

Długotrwałe oddziaływanie drgań mechanicznych może prowadzić do rozwoju zespołu wibracyjnego. Może ono rozwinąć się u operatora pilarki, ale także pracownika pracującego w kabinie ciągnika, forwardera czy harwestera.

Zespół wibracyjny to schorzenie tkanek bezpośrednio narażonych na działanie drgań, które przenoszone są z pracujących maszyn, objawia się przede wszystkim w zaburzeniu czucia oraz zmianach chorobowych narządu ruchu.

W medycynie wyróżnia się dwie postacie kliniczne zespołu wibracyjnego: zespół wywołany ogólnym działaniem drgań mechanicznych (w wyniku niekorzystnego oddziaływania drgań na całe ciało), a także miejscowym, kiedy to energia drgań przekazywana jest na kończyny górne przez wibrujące narzędzie.

W celu zmniejszenia odsetka osób chorych na tę przypadłość, Unia Europejska dnia 25 czerwca 2002 r. uchwaliła Dyrektywę 2002/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (wibracjami).

Dyrektywa ta określa minimalne wymagania dotyczące dziennych wartości narażenia na wibracje maszyn, a także środki ochrony przed wibracjami. Dyrektywa pozwalała państwom członkowskim Unii Europejskiej na utrzymanie w mocy istniejących lub przyjęcie bardziej korzystnych przepisów w zakresie ochrony pracowników przed szkodliwym działaniem drgań mechanicznych.

(...)

To jedynie fragment tekstu. Chcesz czytać całe teksty?  Zamów prenumeratę "Nowej Gazety Leśnej"!

WIĘCEJ
Dodano 12:39 22-02-2019


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama