Dodaj do ulubionych

Wakacyjny wypad


W czasie wakacyjnego wypoczynku warto odwiedzić muzea przyrodnicze, które przybliżą tradycje i historie związane z lasem.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

 

 

 

 

 


 

 

 


Obiekt położony jest na trasie między Białymstokiem, a Warszawą. Muzeum odbudowano w latach 1966-1969 ze zniszczeń wojennych. Znajduje się w zespole pałacowo-parkowym z połowy XIX wieku, mieści ponad 28 tysięcy eksponatów. W skansenie zgromadzono około 47 zabytkowych obiektów architektury drewnianej, z okresu od XVIII do początku XX wieku. Odwiedzający mogą zapoznać się z wieloma stałymi wystawami m.in.: Dzieje rolnictwa w Polsce, Plecionkarstwo, Tradycje zielarskie, Wiejskie rzemiosła drzewne, Narzędzia i instrumenty do uprawy, pielęgnacji i użytkowania lasu.
Na terenie Zagrody Leśnej znajduje się zabytkowa leśniczówka wybudowana w 1932 roku, w środku której można obejrzeć wystawę Las i gospodarka leśna w Polsce. W pierwszej części znajduje się rekonstrukcja biura leśniczego z lat 30-tych XX wieku, druga zaś przedstawia historię lasów i leśnictwa w Polsce.
W obiekcie mieści się pierwsze w Polsce Muzeum Pisanki, gdzie zgromadzono około 1941 pisanek. Muzeum liczy ponad 1000 eksponatów, dzięki którym można porównać wzornictwo ludowe z różnych części Polski oraz sztukę zdobienia jaj z całego świata. 
Muzeum organizuje cykliczne imprezy o zasięgu ponadlokalnym, są to m.in. Podlaskie Święto Chleba, Niedziela Palmowa, Jarmark św. Wojciecha, Odpust św. Antoniego, Jesień w polu i zagrodzie, Zajazd Wysokomazowiecki, Wykopki pod Wiatrakiem.


2.    Obiekt przyrodniczo-muzealny: Park-arboretum oraz Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie składa się z Muzeum Leśnictwa, Pokazowej Zagrody Zwierząt oraz parku-arboretum. Ponadto znajduje się tutaj obiekt edukacyjny "Obora" z salami konferencyjnymi oraz częścią noclegową.
Park-arboretum jest największym ogrodem botanicznym administrowanym przez Lasy Państwowe, położonym obok Kalisza. Miejsce jest jednym z największych w Europie XIX- wiecznych parków w stylu angielskim, w którym znajdują się zabytki architektoniczne oraz kolekcje dendrologiczne. Arboretum składa się z ponad 80 tysięcy drzew, w tym z ponad 600 gatunków dendroflory z kraju i świata. Na terenie parku znajduje się pięć zabytkowych alei: lipowa, świerkowa, daglezjowa, lipowo-grabowa i dębowo-grabowa. Park z południa na północ przecina rzeczka, która rozlewa się pośrodku na dwa duże stawy. W jego północnej części znajdują się naturalne zbiorowiska leśne, które przecinane są wieloma ścieżkami spacerowymi. Natomiast w południowej części są specjalnie dobrane grupy krzewów i drzew, malownicze polany i łąki. W 2009 roku odrestaurowano zabytkowe winnice oraz ananasarnię. Urządzono również wolierę z pawiami. W kompleksie leśnym przylegającym do parku-arboretum znajduje się Pokazowa Zagroda Zwierząt, w której żyją żubry, koniki polskie, daniele i dziki. Jest tu również jedyna w Polsce zabytkowa niedźwiedziarnia.
Ośrodek składa się natomiast z następujących obiektów: "Powozownia", Owczarnia", "Oficyna". W Owczarni i Powozowni mieści się Muzeum Techniki Leśnej, jest to jedyny tego typu obiekt w Europie Środkowej. Zwiedzający mogą zapoznać się z wieloma już zaginionymi leśnymi zawodami, sprzętem używanym przez leśników. W Oficynie znajduje się Muzeum Leśnictwa, w którym znajdują się m.in. makiety prezentujące dawne profesje leśne, wzory mundurów leśnych, obrazy, rzeźby, trofea łowieckie, zabytkowa broń myśliwska.    
Kompleks położony jest w centrum Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Ciemnej, przy trasie Poznań – Kalisz.


3.    Muzeum Przyrodniczo-Leśne w Białowieskim Parku Narodowym

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Muzeum Przyrodniczo-Leśne w Białowieży jest jednym z najnowocześniejszych muzeów przyrodniczych w Polsce. Atutem obiektu jest sposób prezentacji wystaw (kulturowych, botanicznych i zoologicznych), który polega na grze światła i nagraniach odgłosów lasu w tle, dzięki czemu przedstawiony jest obraz puszczy tętniącej życiem (śpiew ptaków, odgłosy zwierząt i inne dźwięki).
Białowieski Park Narodowy jest najstarszym parkiem w kraju. Jego powierzchnia po polskiej stronie zajmuje obszar ok. 62,5 tys. ha. Park jest nazywany ostatnim lasem pierwotnym nizinnej Europy. Dominującym typem lasu są grądy i bory. Największym zainteresowaniem zwiedzających cieszą się: Rezerwat Pokazowy Żubra, Muzeum Przyrodniczo-Leśne oraz Obszar Ochrony Ścisłej, który można zwiedzać wyłącznie pod opieka uprawnionego przewodnika. Na jego obszarze udostępnione są szlaki do Dębu Jagiełły, a dalej do sosen bartnych (czas zwiedzania zajmuje ok. 3 godzin). Kolejne atrakcje do spędzenia aktywnego czasu to Obręb Ochronny Hwoźna, który znajduje się na północy Parku. Jest on w znacznym stopniu przeznaczony dla turystyki pieszej (20 km szlaków) i rowerowej (14 km szlaków), a trasy są udostępnione nieodpłatnie. Zwiedzanie jest urozmaicone dzięki znajdującym się wieżom i punktom widokowym, wiatom turystycznym oraz licznym kładkom.
Najcenniejszym obiektem przyrodniczym Parku jest Obszar Ochrony Ścisłej, który zawiera fragment nizinnego lasu naturalnego o cechach lasu pierwotnego. Turyści, którzy chcą odwiedzić obszar ochrony ścisłej są prowadzeni wyznaczonymi ścieżkami przez przewodnika turystycznego.
Rezerwat Pokazowym Żubra, który służy m.in. edukacji przyrodniczej, w warunkach, które są zbliżone do naturalnych znajdują się: żubry, wilki, rysie, koniki polskie typu tarpana, łosie, jelenie, sarny, dziki, żubronie (krzyżówka żubra z bydłem domowym).
Dodatkowe atrakcje w Białowieży to przejazd Kolejką Białowieski Express po Białowieży i okolicy po dwóch trasach historyczno-przyrodniczych. W okolicy można skorzystać z oferty szerokiej oferty noclegowej – hoteli, pensjonatów i kwater.

4.    Woliński Park Narodowy

 

 

 

 

 

 

Woliński Park Narodowy jest pierwszym morskim parkiem w Polsce. Położony w województwie zachodniopomorskim, obejmuje swoim zasięgiem część największej wyspy Wolin. Najbardziej znanym elementem parku jest odcinek wybrzeża klifowego, wyspiarska delta Świny oraz dobrze zachowane lasy bukowe.
Park dzięki rozwiniętej infrastrukturze turystycznej stanowi atrakcyjny punkt na mapie kraju.  Na jego terenie znajdują się: cztery punkty widokowe, cieszące się dużą popularnością, sieć szlaków i ścieżek dydaktycznych o łącznej długości około 50 km, Centrum Edukacyjno-Muzealne w Międzyzdrojach, Zagroda Pokazowa Żubrów, czy jezioro Turkusowe o specyficznej barwie wody. Z punktu widokowego Wzgórze Gosań, które jest najwyższym wzniesieniem polskiego wybrzeża, o wysokości 93 m n.p.m. można podziwiać najładniejsze fragmenty klifu. Kawcza Góra jest drugim punktem widokowym w Parku oraz pierwszym wzniesieniem brzegu klifowego biegnącego wzdłuż morskiej granicy WPN. Z wniesienia o wysokości 61 m n.p.m. można podziwiać panoramę Zatoki Pomorskiej, Mierzei Przytorskiej.
W Zagrodzie Pokazowej Żubrów, zajmującej powierzchnię ok. 28 ha, oprócz największych dziko żyjących ssaków można podziwiać dziki, jelenie, sarny i bieliki. To miejsce swój oryginalny charakter zawdzięcza wkomponowaniu obiektu w leśne otoczenie Parku. 
Ekspozycje Muzeum Przyrodniczego ukazują różnorodność przyrody Wolińskiego Parku Narodowego, w szczególności środowisko nieleśne i wodne, które zajmuje około 60 proc. powierzchni. Zbiory przedstawiają występujące na terenie Parku ekosystemy wraz z charakterystycznymi dla nich gatunkami zwierząt, zagadnienia geologiczne oraz etnograficzne. W pobliżu Muzeum funkcjonuje własna preparatornia.
W sąsiedztwie WPN znajduje się wiele szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych oraz akwenów sprzyjających uprawianiu turystyki wodnej (Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński, Delty Świny). Zarówno zwolennicy rejsów statkami pasażerskimi, żeglarstwa, jak i kajakarstwa znajdą tu dla siebie wiele ciekawych miejsc.


5. Wigierski Park Narodowy i okolice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wigierski Park Narodowy należy do jednego z największych parków w Polsce, położony jest w północno-wschodniej części kraju. Jego krajobraz jest niezwykle zróżnicowany, występują liczne wzgórza i pagórki. Łączna powierzchnia, którą zajmują ekosystemy wodne, zajmuje około 2732 ha, co stanowi 18 proc. powierzchni parku.
Zwiedzanie możliwe jest pieszo, rowerowo, na nartach biegowych czy kajakach. Park udostępnia 245 km szlaków lądowych (ścieżek edukacyjnych, pieszych, rowerowych). W miejscach, gdzie znajdują się cenne ekosystemy bagienne, zbudowano drewniane mostki, kładki i pomosty, o łącznej długość ponad 2 kilometrów (m.in. w dolinie Czarnej Hańczy). Walory kulturowe Parku tworzy tradycyjne budownictwo ludowe, kapliczki, krzyże przydrożne, zabytki techniki oraz cmentarze.
Muzeum Wigierskiego Parku Narodowego w Starym Folwarku mieści się w dawnej Stacji Hydrobiologicznej, która funkcjonowała nad Wigrami od 1920 roku. Turyści mają możliwość dokładnego poznania pejzaży oraz organizmów żyjących na obszarze jeziora Wigry. Dodatkowo w okresie wakacyjnym Muzeum umożliwia zwiedzanie wodnych ścieżek edukacyjnych przy użyciu specjalnej łodzi motorowej z przeszklonym dnem.
W okolicy, nad jeziorem Wigry, znajduje się Klasztor Kamedułów w Wigrach, który licznie odwiedzany jest zarówno przez pielgrzymów jak i turystów. U stóp klasztornego wzgórza znajduje się przystań Żeglugi Mazurskiej, która umożliwia rejs statkiem po jeziorze Wigry.
Odwiedzając te tereny warto wybrać się na wycieczkę kolejką wąskotorowa, która zajmuje około dwóch godzin. Trasa przejazdu biegnie po Wigierskim Parku Narodowym i Puszczy Augustowskiej, nad brzegiem jeziora Wigry. 

6. Ogród Botaniczny w Rogowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arboretum położone jest w województwie łódzkim i jest jednym z największych tego typu obiektów w Polsce. Ogród został założony 1923 roku, na terenie leśnym, na którym rosły około 150-letnie sosny, świerki, graby oraz dęby. Obecnie arboretum gromadzi wyjątkowe i rzadkie drzewa i krzewy z całego świata – od Ameryki Północnej i Azji, po okazy z Nowej Zelandii i Ameryki Południowej.
Kolekcja drzew, krzewów i krzewinek stanowi największy zbiór w arboretum. Narodowa kolekcja klonów, znajdująca się w ogrodzie, jest największą w kraju (obejmuje wszystkie taksony klonów, jakie mogą rosnąć w naszym klimacie) i jedną z najciekawszych w Europie. W arboretum znajduje się około 130 poletek doświadczalnych, na których rosną obce gatunki drzew poddawane badaniom i obserwacjom. Ich celem jest sprawdzenie wzrostu, zdrowotności i produkcyjności poszczególnych gatunków do celów gospodarki leśnej.  
Kolejnymi częściami ogrodu są alpinarium składające się z około 900 gatunków i odmian roślin, pochodzących z gór całego świata oraz kolekcja roślin zielnych licząca ponad 640 gatunków i odmian. W dziale Flory Polskiej zlokalizowanym w alpinarium znajduje się kolekcja około 80 gatunków roślin prawnie chronionych i zagrożonych w kraju. Kolekcje roślin tropikalnych i subtropikalnych znajdują się w dwóch szklarniach (m.in. dąb korkowy, magnolia wielkokwiatowa, sosna pinia, sekwoja wieczniezielona). 
Muzeum Lasu i Drewna jest częścią Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie. Zgromadzone zbiory obejmują różne dyscypliny leśne i stanowią pomoc dydaktyczną w prowadzeniu zajęć w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej.
Dodano 14:25 25-06-2019


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama