Dodaj do ulubionych

Nowa klasa dla leśników

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach uruchomiono klasę technikum w zawodzie technik leśnik.
Patronat nad klasą objęła Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa odbywa się przy współpracy specjalistów z Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie.


– To właśnie bliskość Arboretum i Zakładu w Rogowie zainspirowały nas do uruchomienia takiej klasy. Leśnicy są potrzebni na naszym terenie. Nawet w starostwie długo poszukiwaliśmy kogoś w tym zawodzie. Pracę leśnika można znaleźć również w samorządzie – podkreśla Renata Kobiera, starosta powiatu brzezińskiego, inicjatorka powstania klasy o profilu leśnym.


Nauka zawodu trwa 5 lat po tym, jak informuje szkoła, „technik leśnik może znaleźć zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, przedsiębiorstwach zajmujących się gospodarką leśną, ochroną lasów i stref zieleni, pracowniach usługowo-badawczych i marketingowych produktów leśnych, placówkach związanych z ochroną środowiska, biurach urządzania lasu i geodezji leśnej, parkach narodowych i krajobrazowych, placówkach naukowo-badawczych, w urzędach gminnych, powiatowych i wojewódzkich na stanowiskach wymagających przygotowania z zakresu leśnictwa”.


Przed uruchomieniem klasy przedstawiciele szkoły i starostwa byli w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie, gdzie zdobywali potrzebne doświadczenie do prowadzenia nowej klasy. – Jesteśmy na etapie organizacyjnym, wiemy, że w szkole uczniowie będą zdobywać wiedzę teoretyczną, a w zakładzie w Rogowie będą praktyki. Mamy nadzieję, że kierunek będzie cieszył się popularnością – mówi GAZECIE LEŚNEJ Anna Sokołowska, dyrektorka ZSP w Brzezinach.


Szkoła promuje profesję technika leśnika jako „zawód z perspektywami, gdyż branża leśna wymaga specjalistów, mających wszechstronne umiejętności do zarządzania, planowania i nadzoru nad drzewostanem i zwierzyną leśną. Technik leśnik zarządza, organizuje i nadzoruje prace z zakresu gospodarki leśnej czyli nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli lasu, gospodarki łowieckiej, ochrony i użytkowania lasu; kieruje zabiegami pielęgnacyjnymi; prowadzi zakład usług leśnych; wykorzystuje właściwe narzędzia i urządzenia do wykonania prac z zakresu gospodarki leśnej”.


Obecnie w zawodzie leśnika kształcą już m.in.: Technikum Leśne w Białowieży, Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju, Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych im. St. Morawskiego w Brynku, Zespół Szkół Leśnych im. inż. Jana Kloski w Goraju, Zespół Szkół Leśnych w Lesku, Technikum Leśne w Miliczu, Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu, Technikum Leśne im. Prof. Jana Miklaszewskiego w Starościnie, Technikum Leśne w Tucholi im. Adama Loreta, Technikum Leśne w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego, Zespół Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku, Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisku.
Dodano 11:59 28-08-2020


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama