Dodaj do ulubionych

Spotkanie przedsiębiorców w LP

Katalogi pracochłonności, mechaniczna pielęgnacja upraw i nowe zasady zdobywania uprawnień przez drwali, to niektóre z tematów jakie zostały poruszone podczas spotkania przedstawicieli Polskiego Związku Pracodawców Leśnych z kierownictwem Lasów Państwowych.


Niedługo po rozmowach z ministrem środowiska, 14 września br., przedstawiciele PZPL pojawili się na konsultacjach w Dyrekcji Generalnej LP w Warszawie. Związek reprezentowali: wiceprezes Lucjan Długosiewicz oraz Marta Ucinek i Dominik Kurowiak, a także dyrektor biura PZPL Rafał Jajor. Obecni byli też reprezentanci Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych: prezes Tadeusz Ignaciuk i Waldemar Spychalski.


Podczas spotkania Krzysztof Janeczko, zastępca dyrektora ds. ekonomicznych LP poinformował, że na ukończeniu są nowe katalogi pracochłonności prac leśnych. Trudnością jest jeszcze stworzenie odpowiednich narzędzi informatycznych, by ten katalog zintegrować z SILP. Katalog ma inną formę niż ten, z którym mieli do czynienia zulowcy. Nie są to już tabele, do których są przyzwyczajeni, ale algebraiczne formuły. Normy mają być urealnione. Będą w najbliższym czasie testowane na terenie RDLP w Szczecinku. Jednak, jak zaznaczył dyrektor generalny LP Andrzej Konieczny, plan wprowadzenia katalogów od stycznia 2021 r. się nie powiódł, więc ich wejście w życie zostało przesunięte. Wcześniej odbędzie się spotkanie konsultacyjne w tej sprawie z przedsiębiorcami leśnymi.


Marcin Cichowicz, kierownik Zespołu ds. bezpieczeństwa i ochrony pracy w leśnictwie w DGLP poinformował, że trwają także prace nad rozporządzeniem wprowadzającym nowe zasady zdobywania uprawnień przez drwali. Ma ono nałożyć także obowiązek uzyskiwania uprawnień przez operatorów innych maszyn leśnych: harwesterów, forwarderów, skiderów itp. I nie chodzi tu o uprawnienia UDT, ale o zupełnie osobne uprawnienia, które zakładają odbycie specjalnego kursu i zdanie egzaminu.
Uwagi LP zostały przekazane Ministerstwu Środowiska, które pracuje nad projektem. Koncepcja opiera się tu na pomyśle wpisania m.in. zawodu drwala na listę zawodów kwalifikowanych.

Rozmowy doprowadziły do jednego korzystnego rozwiązania dla przedsiębiorców leśnych. Dyrektor biura PZPL Rafał Jajor poruszył sprawę mechanicznej pielęgnacji upraw. Chodzi o wprowadzenie do stosowania w LP takiego przygotowania gleby pod odnowienia, by możliwe było łatwiejsze stosowanie sadzarek oraz potem koszenie mechaniczne: odpowiednimi maszynami zaczepianymi do ciągnika rolniczego lub miniciągnikami z kosiarkami. Wymaga to jednak większego odstępu między rzędami sadzonek niż dotychczas, najlepiej 1,6-1,7 m. Rafał Jajor zaproponował powołanie w tej sprawie zespołu złożonego z przedstawicieli LP i przedsiębiorców, który opracowałby wytyczne w tej sprawie. Dyrektor Konieczny zdecydował o powołaniu takiej grupy.


Podczas spotkania omówiono także inne, ważne dla zulowców kwestie m.in. pakietów harwesterowych i wykorzystania maszyn LP. Nie udało się jednak w tych sprawach dojść do porozumienia.
Dyrektor generalny LP poinformował także o sytuacji Lasów Państwowych, które po 7 miesiącach tego roku odnotowały o 631 mln zł mniejsze przychody (tegoroczny plan na cały rok to ok. 9 mld zł przychodów). W sprzedaży drewna LP mają obecnie opóźnienie ok.1 miesiąca. Dodał, że Lasy planują, iż na emeryturę odejdzie z firmy w najbliższych miesiącach 1400 osób, ponadto wstrzymane są premie i średnia zarobków w LP w tym roku znacznie spadła.  


Dyrektor Andrzej Konieczny podkreślił, że dobre czasy w LP były, gdy sprzedawane było drewno z klęski stulecia, a teraz trzeba ponieść koszty związane z odnowieniem lasu na tych terenach. Ale, jak mówił, zdaje sobie sprawę z konieczności otrzymywania przez firmę leśną stałych zleceń.


Krzysztof Janeczko dodał, że Lasy zakładają, iż w całym 2020 roku osiągną przychody o ok. 800 mln zł mniejsze, niż planowały. To oczywiście skutek głównie wyhamowania gospodarki w wyniku pandemii koronawirusa. Na przyszły rok przygotowywany plan zakłada przychody mniejsze o ok. 100 mln zł od tych zaplanowanych na rok 2020.
Spotkania podobne do tego mają odbywać się, zgodnie z wolą ministra środowiska, co najmniej raz na kwartał.
Źródło: PZPL


 
Dodano 14:43 22-09-2020


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama