Dodaj do ulubionych

Raport PIP za 2019 r.

Konieczność lepszego szkolenia drwali i poprawy organizacji prac leśnych, to wnioski Państwowej Inspekcji Pracy, która przeprowadziła coroczne kontrole bezpieczeństwa pracy w brany leśnej.

Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy z 2019 roku nie pozostawia wątpliwości. Inspektorzy wskazali, że poprawy bezpieczeństwa w lasach nie da się zwiększyć bez istotnych działań Lasów Państwowych.

Wnioski PIP są zbieżne z postulatami organizacji reprezentujących przedsiębiorców leśnych.

Szkolenia drwali
Inspektorzy PIP przeprowadzili 355 kontroli w 352 podmiotach prowadzących działalność usługową związaną z leśnictwem, w tym związaną z pozyskiwaniem i zrywką drewna. Skontrolowanych 347 pracodawców zatrudniało ogółem 2 602 pracowników, w tym 163 kobiety, które głównie wykonywały prace z zakresu hodowli i ochrony lasu lub prace biurowe.


Inspektorzy PIP jak co roku wskazali na problem usuwania drzew trudnych (zawieszonych i pochylonych), nadal sporo zastrzeżeń jest do organizacji pracy – zapewnienia dwuosobowej obsady przy pracach związanych ze ścinką, zrywką drewna i załadunkiem drewna, wykonywania tych prac przez osoby zatrudnione na umowę o pracę i zagwarantowania właściwego nadzoru.

Ale co istotne Inspekcja zaleciła w aktualnym sprawozdaniu „podjęcie rozmów z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych (DGLP) na temat ewentualnych działań w zakresie weryfikacji uprawnień kwalifikacyjnych drwali – operatorów pilarek, realizujących pozyskanie drewna na terenie Lasów Państwowych”.

Zdaniem PIP „skala nieprawidłowości stwierdzanych podczas kontroli uzasadnia wprowadzenie do rozporządzenia minimalnej liczby godzin zajęć (teoretycznych i praktycznych), dających podstawę do stwierdzenia nabycia kwalifikacji zawodowych drwala/pilarza drzew”.


Na zwiększenie bezpieczeństwa prac w lesie wpłynęłaby również zmiana przepisów dot. BHP „przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej” lub wprowadzenia zapisów określających zasady ścinki drzew, obowiązujących wszystkich pracujących.

(...)

To jedynie fragment tekstu. Chcesz czytać całe teksty?  Zamów prenumeratę "Nowej Gazety Leśnej"!

WIĘCEJ 
Dodano 09:17 29-12-2020


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama