Dodaj do ulubionych

Śmiertelny współczynnik

Leśnictwo jest działem gospodarki, w którym skala występujących wypadków śmiertelnych jest porównywalna z górnictwem. Niebezpieczny jest zawód drwala czy pomocnika drwala.

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, obejmującymi poszkodowanych w wypadkach przy pracy na 1000 pracujących, w roku 2019, w leśnictwie i pozyskiwaniu drewna wystąpił bardzo wysoki współczynnik wypadków śmiertelnych – 0,15.

Więcej było jedynie w działach – wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego oraz górnictwo rud metali, gdzie współczynnik śmiertelności to aż 0,16.


Po górnictwie i leśnictwie w statystyce następuje wielka przepaść, kolejna wypadkowa branża budowlana, a konkretnie – budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej – ma zaledwie 0,09!


Inaczej jest w przypadku wypadków ciężkich. Największy współczynnik występuje w dziale rekultywacja (0,61).

Źle jest też w przetwórstwie przemysłowym: przy produkcji metali (0,25), przy produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (0,22), uprawach rolnych, chowie i hodowli zwierząt,
łowiectwie, włączając w tym działalność usługową (0,17). W leśnictwie i pozyskiwaniu drewna jest również wysoki wskaźnik – 0,16.

Nieznacznie mniej wypadków ciężkich wystąpiło w działalności usługowej wspomagającej górnictwo i wydobywanie (0,12), przetwórstwie przemysłowym – produkcji papieru i wyrobów z papieru (0,12) oraz górnictwie rud metali (0,11).

(...)

To jedynie fragment tekstu. Chcesz czytać całe teksty?  Zamów prenumeratę "Nowej Gazety Leśnej"!

WIĘCEJ
Dodano 15:58 26-05-2021


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama