Dodaj do ulubionych

Przyszłość lasów w Polsce

 

Zachodzące obecnie zmiany klimatyczne wpłyną nie tylko na tempo produkcji biomasy przez drzewa, ale mogą też uniemożliwić występowanie poszczególnych gatunków drzew budujących nasze lasy.

Opracowane przez Instytut Dendrologii PAN modele rozmieszczenia dwunastu gatunków drzew lasotwórczych w Europie (Global Change Biology 2018, 24(3): 1150–1163) pozwoliły na przedstawienie prognozy zmian zakresów optimum klimatycznego w latach 2061-2080 dla tychże gatunków w ramach dwóch scenariuszy zmian klimatycznych: umiarkowanego (RCP4.5) oraz pesymistycznego (RCP8.5).

Pierwszy z nich zakłada, że w 2100 roku koncentracja CO2 w powietrzu osiągnie 650 ppm, a średnia globalna temperatura wzrośnie o 1,0-2,6 ºC. Drugi, gorszy zakłada – 1350 ppm CO2 oraz wzrost temperatury o 2,6-4,8 ºC.

Złe prognozy dla świerka, sosny i dębu szypułkowego
Analizując wyniki obejmujące terytorium naszego kraju widzimy, że najgorsze rokowania dotyczą dwóch głównych lasotwórczych gatunków iglastych – świerka i sosny – one znajdą się poza optimum klimatycznym.

Jego zasięg dla sosny i świerka w scenariuszu umiarkowanym będzie ograniczony do pasm górskich oraz Pomorza Gdańskiego, a w scenariuszu pesymistycznym – wyłącznie do wyższych położeń górskich.

W przypadku jodły i scenariusza umiarkowanym możemy spodziewać się jej ekspansji na Śląsku i Opolszczyźnie oraz Pomorzu i Kujawach oraz utraty części optimum w Polsce Południowo-Wschodniej. W scenariuszu pesymistycznym jej optimum klimatyczne ograniczy się do pasa wyżyn oraz Pomorza Gdańskiego.


W przypadku buka w prognozie umiarkowanej spodziewamy się poszerzenia optimum klimatycznego tego gatunku o tereny Polski Wschodniej, z wyjątkiem Pojezierza Mazurskiego.

W scenariuszu pesymistycznym buk straci optimum klimatyczne w części Ziemi Lubuskiej, na Pomorzu Środkowym, Warmii, Mazurach, na Mazowszu, Lubelszczyźnie oraz w Małopolsce poza pasem Karpat.

Odpowiedź obu rodzimych gatunków dębów na zmiany klimatyczne będzie się znacząco różnić: dąb bezszypułkowy w ramach scenariusza umiarkowanego będzie mógł występować w prawie całym kraju, a w ramach pesymistycznego straci jedynie część zasięgu w Polsce Północno-Wschodniej.

Dąb szypułkowy w ramach scenariusza umiarkowanego straci część zasięgu w środkowej i południowej części kraju, a w ramach pesymistycznego pozostanie w optimum klimatycznym jedynie w górach, w pasie wyżyn, na Pomorzu, Warmii i Mazurach.

(...)

To jedynie fragment tekstu. Chcesz czytać całe teksty?  Zamów prenumeratę "Nowej Gazety Leśnej"!

WIĘCEJ

 


 
Dodano 13:47 22-06-2021


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama