Dodaj do ulubionych

Przedsiębiorcy w LP o katalogach i standardzie

Nowe katalogi z pozyskania i zrywki oraz „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych” były tematem kolejnego spotkania przedstawicieli branży usług leśnych z kierownictwem Lasów Państwowych. Spotkanie odbyło się 16 czerwca w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie.


Ze strony przedsiębiorców leśnych obecni byli przedstawiciele Polskiego Związku Pracodawców Leśnych i Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych.

W spotkaniu nie uczestniczył p.o. dyrektora generalnego LP Józef Kubica, obecni byli jednak jego obaj zastępcy, a także przedstawiciele Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowy w Bedoniu, który pracował nad normowaniem prac leśnych.

Przypomnijmy Lasy Państwowe wprowadziły nowy standard prac leśnych, z którego nadleśnictwa muszą korzystać obligatoryjnie przy planowaniu finansowo-gospodarczym oraz przy przygotowywaniu przetargów na usługi leśne planowane na rok 2022 i następne.

Nowy standard obowiązywać będzie też przy odbiorze prac leśnych od roku 2022. Jedną z nowości w OSTWPL jest podział prac z zakresu pozyskania i zrywki na:
CWD-D – firma leśna decyduje o tym, czy wykonuje pozyskanie pilarką czy harwesterem
CWD-P – nadleśnictwo wymaga pozyskania pilarką

Dotychczas był podział na pozyskanie ręczne, maszynowe i mieszane.

Ponieważ trudno było stronie przedsiębiorców leśnych odnosić się do nowych standardów wykonywania prac leśnych nie znając ich, Wojciech Wójtowicz, prezes PZPL, zwrócił się do DGLP z prośbą o ich udostępnienie. Kierownictwo LP zdecydowało, że projekt dokumentu zostanie przekazany i przedstawiciele PZPL uzgodnili, że w terminie ok. dwóch tygodni przekażą swoje uwagi.

Tematem obrad były także nowe katalogi pracochłonności w zakresie pozyskania i zrywki.

Dla przypomnienia: nie mają one formy tabelarycznej, jak dotychczas, ale są w postaci formuł matematycznych zawartych w systemie informatycznym LP. Należy je stosować w LP przy opracowywaniu prowizorium planu finansowo-gospodarczego, począwszy już od aktualnego planu na rok 2022.

Prace nad nowymi katalogami przedstawił w prezentacji Jakub Sarzyński z ORWLP w Bedoniu. Omówił historię normowania prac leśnych w Polsce i przedstawił założenia, na jakich opierają się najnowsze katalogi.


Tu także padło wiele pytań ze strony przedsiębiorców leśnych, na które odpowiadali przedstawiciele ORWLP.

 
Dodano 14:29 22-07-2021


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama