Dodaj do ulubionych

Leśna strategia

 

 

Nowa strategia leśna UE na 2030 r. została przyjęta przez Komisję Europejską. Jest to inicjatywa przewodnia Europejskiego Zielonego Ładu, która opiera się na unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030.


Strategia przyczyni się do osiągnięcia unijnego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. w 2030 r. i neutralności klimatycznej w 2050 r. Podkreślono w niej, że lasy mają kluczowe znaczenie w walce ze zmianą klimatu i utratą bioróżnorodności.


W dokumencie zobowiązano się do ścisłej ochrony lasów pierwotnych i starodrzewów, strategia promuje najbardziej przyjazne dla klimatu i różnorodności biologicznej praktyki gospodarki leśnej, podkreśla rolę wykorzystania biomasy drzewnej w granicach zrównoważonego rozwoju oraz zachęca do oszczędnego wykorzystania drewna.


Strategii towarzyszy plan działania przewidujący zasadzenie trzech miliardów dodatkowych drzew w całej Europie do 2030 r. przy pełnym poszanowaniu zasad ekologicznych.


Źródło: Europedirect.wm.pl, Ec.europa.eu
Dodano 13:53 25-08-2021


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama