Dodaj do ulubionych

Jakie standardy powinny spełniać zule?

Jakie standardy powinny spełniać zakłady usług leśnych, aby otrzymać certyfikat „Rzetelnego Przedsiębiorcy Leśnego”?

Dwa dni intensywnych rozmów w celu znalezienia odpowiedzi na pytanie, jak stworzyć standard i system certyfikacji przedsiębiorstw leśnych, a także jak powinny wyglądać przejrzyste zlecenia od zamawiających – nadleśnictw. Relacja z seminarium w ramach projektu „Rzetelny Przedsiębiorca Leśny”.

Kolejny już raz obradowano nad standardami, jakie powinny spełniać usługowe przedsiębiorstwa leśne. Spotkanie odbyło się tym razem – w Jastrzębiej Górze – najdalej wysuniętej na północ Polski nadmorskiej miejscowości.

Osiem paneli dyskusyjnych
Przedstawiciele DGLP, kilku dyrekcji regionalnych, Okręgowej Inspekcji Pracy, leśnych szkół średnich i wyższych, firm szkoleniowych i certyfikacyjnych oraz reprezentujący środowisko przedsiębiorców leśnych członkowie SPL-u – w sumie 60 osób próbowało ustalić standardy, jakie powinny spełniać zakłady usług leśnych, aby otrzymać certyfikat „Rzetelnego Przedsiębiorcy Leśnego”.
Ponieważ czasu było niewiele, a wątków do omówienia sporo, uczestnicy podzielili się na kilka grup dyskusyjnych – utworzono w sumie osiem paneli dyskusyjnych poświęconych różnym zagadnieniom: od zakresu kompetencji dla robotników, przez procedury zlecania i odbioru prac, aż po parametry techniczne dla maszyn i urządzeń.
Nie sposób krótko opisać na łamach gazety wszystkie tematy poruszone w ciągu tych dwóch dni. Dlatego skupimy się na najważniejszych naszym zdaniem kwestiach, a do niektórych tematów będziemy powracać w kolejnych numerach GAZETY LEŚNEJ.
Trzeba też pamiętać, że opisane poniżej wnioski są na razie w wypracowanej na seminarium wersji roboczej. Na kolejnym spotkaniu – już w czerwcu – będą one porządkowane i doprecyzowane. W tym momencie warto, abyście Drodzy Czytelnicy, zapoznali się z ogólnym kierunkiem, w jakim idzie projekt.

System nagród i kar
Prof. Janusz Sowa z Katedry Użytkowania Lasu i Drewna Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, który prowadził panel dyskusyjny dotyczący oceny jakości pracy, zaproponował, aby wdrożyć system nagród i kar, wzorowany na systemie austriackim.
System BONUS/MALUS przewiduje punktowe nagradzanie przedsiębiorcy leśnego za osiągnięcia wyższe niż norma i karanie za nieprawidłowości. Niezależnie od obowiązujących pieniężnych kar umownych, system ten zakłada także kary punktowe. Uzyskane w audycie bonusy (nagrody) mogłyby zmniejszyć wykazane w kontroli malusy, czyli kary. Bonusy jak i malusy otrzymane przez firmę w ciągu całego okresu prac i ważności certyfikatu byłyby podstawą do oceny firmy przy zawieraniu kolejnych umów.
Zespół profesora ustalił także siedem definicji uszkodzeń leśnych – sposób ich pomiaru i naliczania kar. Grupa była za obniżeniem wielkości naliczania kar. Czy pomysły te zostaną przyjęte do realizacji w projekcie? Najprawdopodobniej dowiemy się już w czerwcu.
 

Karolina Grabowska

 

(...)

 

To jedynie fragment tekstu. Chcesz czytać całe teksty?  Zamów prenumeratę "Nowej Gazety Leśnej"!

WIĘCEJ

 

Do Jastrzębiej Góry przyjechało ok. 60 osób: przedstawiciele DGLP, kilku dyrekcji regionalnych, Okręgowej Inspekcji Pracy, leśnych szkół średnich i wyższych, firm szkoleniowych i certyfikacyjnych oraz członkowie SPL-u

 

Jeden z ośmiu paneli dyskusyjnych – „Udział podwykonawców w pracach leśnych”
Dodano 10:50 24-04-2014


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama