Dodaj do ulubionych

ZUS daje dotacje ? nawet 90 proc.!

Ubierz swoich drwali za 10% ceny. Resztę, w ramach prewencji, zapłaci ZUS z dotacji na środki ochrony osobistej dla pracowników.

Z niecierpliwością czekamy na uruchomienie nowych środków z Unii Europejskiej. Na razie tworzone i konsultowane są programy operacyjne. Będzie dobrze jeżeli nowe konkursy ruszą jeszcze w tym roku.
Tymczasem pojawiła się ciekawa alternatywa współfinansowania ze środków krajowych. Są to pieniądze wyasygnowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach działalności służącej poprawie bezpieczeństwa pracy. Można otrzymać nawet 90% dofinansowania, co jest poziomem dotychczas niespotykanym w dotacjach unijnych.

Na co można dostać środki?
Finansowane będą projekty służące poprawie bezpieczeństwa pracy. Mogą one mieć charakter zarówno inwestycyjny jak i doradczy. Spośród wielu typów inwestycji, jakie mogą być finansowane najbardziej interesującą dla firm leśnych jest możliwość sfinansowania środków ochrony indywidualnej dla pracowników. Można w 90% dofinansować pełne wyposażenie drwala ze środków ZUS.
Wyposażenie jednego drwala w środki ochrony osobistej to często kwota przekraczająca 2500 zł. Przykładowo firma zatrudniająca 8 drwali, musi wydać na wyposażenie 20 000 zł. Korzystając z dofinansowania (w tym wypadku 90%) wyposaży wszystkich drwali za 2000 zł.
Środki można uzyskać nie tylko na środki ochrony indywidualnej pracowników, ale też na na wiele innych inwestycji (patrz ramka). Oprócz inwestycji twardych w ramach dofinansowania można uzyskać również środki na działania miękkie – doradcze.

Ile pieniędzy można otrzymać ?
Interesujące jest to, że w ramach jednego wniosku można ubiegać się o sfinansowanie działań inwestycyjnych jak i doradczych. Wysokość dotacji zależy od wielkości firmy, określonej liczbą zatrudnionych pracowników.
Warto zaznaczyć, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje połowę zaplanowanych środków przed wykonaniem inwestycji.

Jakie trzeba spełnić warunki?
Przede wszystkim trzeba reprezentować firmę, która odprowadza składki do ZUS. Następnie należy złożyć wniosek, który jest weryfikowany przez ZUS. Po pozytywnej weryfikacji, podpisywana jest umowa i w ciągu 14 dni przekazywana jest połowa zaplanowanych środków. Potem ekspert z dziedziny, której dotyczył wniosek, odbiera projekt. Po pozytywnym odbiorze w terminie 30 dni następuje wypłata drugiej transzy środków.
Przy rozpatrywaniu wniosku liczy się kategoria ryzyka poszczególnych grup działalności, pierwszeństwo mają te o wyższej kategorii. Prace związane z pozyskaniem i zrywką drewna mają kategorie ryzyka 13 i ustępują tylko górnictwu (14). Działalność usługowa w leśnictwie ma więc bardzo wysoką kategorię ryzyka – co stawia wnioski o dotację z tej branży już na starcie na wysokiej pozycji.

Ile mamy czasu?
Wnioski można już składać. Zapytaliśmy w ZUS, jaki jest budżet całego przedsięwzięcia i jego ewentualne ramy czasowe. Otrzymaliśmy odpowiedź, że nie ma wyznaczonego terminu zakończenia projektu, a budżet ma pokryć wszystkie projekty spełniające wymagania. To też lepiej, niż w wypadku środków europejskich, gdzie zazwyczaj terminy są krótkie, a budżety (szczególnie na inwestycje), dość mocno ograniczone.
Nie pozostaje nic innego, tylko przygotowywać dokumentację i próbować! Nie czekając, aż ZUS weźmie przykład z instytucji unijnych i zbytnio skomplikuje całą procedurę.

Dariusz Rutkowski
Forest Consulting Center Sp. z o.o., Poznań
Autor jest ekspertem w dziedzinie dotacji i kształcenia, współpracującym z GAZETĄ LEŚNĄ. Kontakt do eksperta znajduje się na stronie 5 GAZETY LEŚNEJ w dziale „Nasi eksperci”.

 

(...)

 

To jedynie fragment tekstu. Chcesz czytać całe teksty?  Zamów prenumeratę "Nowej Gazety Leśnej"!

WIĘCEJ
Dodano 10:50 24-07-2014


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama