Dodaj do ulubionych

Szkolenia dla bezpieczeństwa drwali

Obowiązek zdobycia Europejskiego Certyfikatu Drwala może pomóc w poprawie bezpieczeństwa pracy w lesie  

Kiedy po przyłączeniu 15 nowych krajów do Unii Europejskiej w 2004 roku otwarto rynki pracy, do „starych” krajach UE nastąpił napływ pracowników z nowo przyjętych państw. Wiele osób decydowało się na pracę w lesie przy pozyskiwaniu drewna, gdyż była ona stosunkowo łatwo osiągalna z powodu ogromnego braku drwali na rynkach pracy Europy Zachodniej.


Często były to osoby niepracujące profesjonalnie w lesie, których doświadczenie zawodowe ograniczało się do prac pilarką na przykład we własnym gospodarstwie. Najczęściej osoby te legitymowały się posiadaniem uprawnień do wykonywania zawodu drwala zdobytych w krajach pochodzenia w różnych szkołach i ośrodkach szkoleniowych.

Jednak powodowane przez pracowników napływowych liczne wypadki wzbudziły nieufność do świadectw kwalifikacji zawodowych wystawianych w ich ojczyznach.

Konieczne certyfikaty
Sprawą postanowiła się zająć międzynarodowa pozarządowa organizacja użyteczności publicznej o nazwie EFESC (Forestry and Environmental Skills Council), powołana w 2009 roku. Jest to  zrzeszenie osób pracujących w leśnictwie i w środowisku przyrodniczym. W organizacji tej współpracują ze sobą placówki szkolnictwa leśnego, ubezpieczyciele od ubezpieczeń wypadkowych wymienionej branży, związki zawodowe pracowników oraz związki pracodawców branży leśnej z 14 państw europejskich.


W toku prac organizacja ta wyznaczyła standardy (poziomy) umiejętności wymaganych do pracy pilarkami łańcuchowymi, opracowała system uzyskiwania certyfikatów dla  każdego z  poziomów,  powołała instytucje i osoby uprawnione do ich nadawania. W ramach międzynarodowej współpracy, lobbując skutecznie na rzecz bezpieczeństwa pracy, doprowadzono do tego, że w wielu miejscach wstęp do lasu jest zabroniony osobom, które nie potwierdziły swoich umiejętności zdobyciem odpowiedniego certyfikatu.

Uzyskano to na przykład dzięki temu, że firmy zatrudniające drwali bez certyfikatów nie mogły wziąć udziału w przetargach na prace leśne. Umiejętność obsługi i pracy pilarkami łańcuchowymi została odniesiona do kilku poziomów oznaczonych kolejnymi liczbami. (Terminu pilarka łańcuchowa używamy celowo w odniesieniu do każdej maszyny, którego narzędziem roboczym jest piła łańcuchowa.

Dotyczy to zarówno pilarek o napędzie spalinowym, jak elektrycznym. Jest to istotne, gdyż w użyciu ma zastosowanie coraz więcej pilarek elektrycznych napędzanych silnikiem zasilanym z akumulatora – Aku).
Poziomy te oznaczono kolejno jako ECC 1 (European  certyficate  chainsaw ), ECC 2, ECC3  i ECC 4.

(...)

To jedynie fragment tekstu. Chcesz czytać całe teksty?  Zamów prenumeratę "Nowej Gazety Leśnej"!

WIĘCEJ

 


 
Dodano 19:59 26-10-2020


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama