Dodaj do ulubionych

Nowe katalogi dla pozyskania i zrywki

Lasy Państwowe przyjęły zarządzenie, które wprowadza nowe katalogi norm czasu dla prac leśnych.

Należy je stosować w LP przy opracowywaniu prowizorium planu finansowo-gospodarczego, począwszy już od aktualnego planu na rok 2022.


Zarządzenie wprowadza do stosowania w LP modele matematyczne służące do wyliczania pracochłonności dla prac leśnych z zakresu pozyskania i zrywki drewna.


Modele matematyczne to zupełnie coś nowego niż dotychczasowe katalogi. Są zapisane jedynie w postaci elektronicznej w Systemie Informatycznym Lasów Państwowych (SILP).
Zarządzenie wprowadza do stosowania w LP także katalog norm czasu dla prac leśnych wykonywanych w zagospodarowaniu lasu oraz na składnicach manipulacyjno-spedycyjnych.


Ale w przypadku zagospodarowania jest to ten sam dokument, który obowiązuje od 2003 roku. Jedyna istotna zmiana, to usunięcie z poprzedniej wersji katalogów punktu: „W przypadku wystąpienia prac nieujętych w katalogu oraz dla prac wymienionych w katalogu, a wykonywanych w skrajnie odmiennych warunkach, należy opracować normy zakładowe w obowiązującym trybie”.
Co więc z czynnościami nieujętymi w katalogu? Dotychczas każde nadleśnictwo mogło dla takich prac opracować własny katalog, czyli tzw. normy zakładowe. Teraz, jak czytamy w zarządzeniu: należy stosować ceny ustalone dla jednostek naturalnych, np. ary, szt. itp.


Zarządzenie wskazuje, iż rozliczanie prac z zakresu gospodarki leśnej odbywa się wyłącznie w oparciu o jednostki naturalne oraz ceny jednostkowe zawarte w umowie.


Co ważne, zarządzenie pozwala na stosowanie współczynników zwiększających dla prac z zakresu pozyskania i zrywki, wykonywanych w warunkach trudniejszych, niż to przewidują katalogi. Zwiększenie normy czasu jest możliwe o 10, 20 lub 30 proc.


W zagospodarowaniu także można stosować współczynniki zwiększające do maks. 30 proc. Poprzednie katalogi, wprowadzone zarządzeniem nr 99 z 21 listopada 2003 r. tracą moc. Nowy p.o. dyrektora generalnego LP podpisał zarządzenie pięć dni po powołaniu na stanowisko.

 
Dodano 15:10 29-05-2021


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama