Dodaj do ulubionych

Konsultacje dotacji z PROW

Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi, zmieniający warunki i tryb przyznawania pieniędzy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, został skierowany do konsultacji publicznych.

Sprawa jest kontynuacją inicjatywy m.in. Lasów Państwowych i środowiska zuli, dotyczącej zmiany PROW na lata 2014-2020.

Obecnie projekt zakłada, że przedsiębiorcy leśni będą mogli otrzymać dofinansowanie na nowe maszyny lub urządzenia służące m.in. do przygotowania gleby pod zalesienia, zalesień, pielęgnacji upraw leśnych, ochrony lasu, przycinania lub zrębkowania gałęzi drzew, pozyskiwania i zbioru biomasy leśnej na cele energetyczne oraz ciągniki leśne.

Pomoc może być przyznana wnioskodawcy, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych i leśnych przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku.
Poziom pomocy wynosi do 50 proc. kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia. Maksymalna wysokość pomocy wynosi 500 000 zł.

W ramach konsultacji Polski Związek Pracodawców Leśnych postuluje, by z PROW można było otrzymać dotację na „nowe maszyny, narzędzia lub urządzenia przeznaczone
do:

• pozyskiwania i zrywki drewna,
• zagospodarowania lasu,
• hodowli lasu”.

W przypadku „ciągników leśnych” PZPL postuluje dokładne wymienienie: harwesterów, forwarderów, skiderów, ciągników rolniczych przystosowanych do pracy w lesie. A także, by zawieszenie działalności w okresie 2 lat poprzedzających wniosek o dofinansowanie, wykluczało z możliwości aplikowania o środki.

PZPL wnosi o to, by o środki w ramach PKD 02.40.Z mogły ubiegać się tylko te firmy, które w ramach działalności w zakresie tego PKD, osiągnęły minimum 80 proc.
przychodów, w okresie 2 lat poprzedzających aplikowanie o środki. Chodzi o to, by środki trafiły dokładnie do zuli.

Ostatnim z postulatów Związku jest by przy ocenie wniosków przyznawać dodatkowe punkty firmom, które zatrudniają pracowników. Konsultacje zakończyły się w połowie lutego. Będziemy informować o ostatecznym kształcie PROW.
Dodano 13:20 22-02-2022


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama