Dodaj do ulubionych

Drwal w ZSK

Trwa proces włączania kwalifikacji pilarz-drwal do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Wniosek o jej wpisanie do rejestru skierowała firma szkoleniowa MIKO, a obecnie jest rozpatrywany przez ministra klimatu i środowiska, który zdecyduje o włączeniu kwalifikacji i jej ostatecznym kształcie na podstawie uwag z konsultacji i opinii specjalistów.

W swojej opinii do wniosku Polski Związek Pracodawców Leśnych zaproponował powołanie zespołu roboczego, który szczegółowo doprecyzuje przedstawione w nim zagadnienia.
PZPL ocenia złożony wniosek jako idący w dobrym kierunku, jednak wiele jego zapisów uważa za nieprecyzyjne, niejasne i wymagające dopracowania. Obawy PZPL-u budzi m.in. to, że na razie nie wiadomo, kto pełniłby rolę instytucji certyfikującej i kim będą osoby
w roli egzaminatorów (asesorów) oraz jak będzie wyglądał proces ich wyłaniania.

„Związek od lat walczy z plagą nadużyć w kwestiach szkoleń drwali i jakości uzyskiwanych dotychczas uprawnień do wykonywania zawodu drwala, poprzez chociażby tzw. kursy internetowe, pozbawione często
elementu praktycznej nauki zawodu. Obawiamy się, nauczeni dotychczasowym doświadczeniem i mówimy wprost, że jako pracodawcy drwali nie chcemy, aby realizacja złożonego wniosku stała się
wytrychem do kolejnych nadużyć.”

Aby kwalifikacja mogła być nadawana minister musi nadać uprawnienia do certyfikowania co najmniej jednej instytucji certyfikującej, która będzie wystawiać dyplomy, świadectwa lub certyfikaty potwierdzające
nadanie kwalifikacji. Konieczny będzie również wybór podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości, którego zadaniem będzie monitorowanie pracy instytucji certyfikującej i wspieranie jej
w działaniach związanych z certyfikacją kwalifikacji.

Jak informuje Instytut Badań Edukacyjnych, który prowadzi Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji, „te same osoby nie będą mogły szkolić i egzaminować. Instytucja certyfikująca może upoważnić do przeprowadzenia
walidacji inny podmiot, jeśli gwarantuje on spełnienie wymagań dla tego procesu. Nie zdejmuje to z instytucji certyfikującej odpowiedzialności za jakość i jego prawidłowy przebieg, bo w rezultacie
to ona wydaje certyfikaty”.
Dodano 14:25 21-02-2022


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama