Dodaj do ulubionych

Porady prawnika dla prenumeratorów

Prenumeratorzy GAZETY LEŚNEJ mogą skorzystać bezpłatnie z porady prawnika.

 

Dobijają Cię ceny ropy? Masz umowę z nadleśnictwem, ze stawkami, które i przy cenie ropy rzędu 4,5 zł były słabe? A teraz, gdy pozyskanie każdego kubika kosztuje Cię 2–3 zł więcej, nie wiesz co zrobić?

Piszcie na: poradyprawne@gazetalesna.pl 

Pod tytm adresem prenumeratorzy mogą się radzić prawnika.

Pomoc znajdziecie także w tekście mecenasa Łukasza Bąka, który analizuje różne możliwości. Od zerwania umowy (ale uwaga – trzeba zapłacić karę) po próbę jej aneksowania i zwiększenia stawek w trakcie obowiązywania kontraktu. (link)

To co możecie zrobić już dziś, to wystąpić do nadleśnictwa z prośbą o aneksowanie umowy. Jeśli zrobi to wiele firm, być może taka presja na Lasy da jakiś efekt. Od razu pewnie usłyszycie od nadleśniczego: ale jak to, przecież się nie da.

 Ale tak nie jest!

 

USTAWA z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w Art. 455 mówi:

 

1. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia: (...)

4) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.

 

To co musicie zrobić, to wystąpić do nadleśnictwa z pismem, z prośbą o aneksowanie umowy w oparciu o niedające się przewidzieć wcześniej okoliczności. Trudno o coś mniej możliwego do przewidzenia, niż wojna obok naszych granic.

 

Jeśli wielu nadleśniczych takie pisma dostanie, trafią one do RDLP, a może i do Warszawy. I może wówczas uda się coś wywalczyć.

 


 
Dodano 12:40 08-03-2022


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama