Dodaj do ulubionych

PZPL i SPL w sprawie aneksowania umów


„W związku z galopującymi cenami paliw, utratą pracowników z Ukrainy, wzrostem wielu innych kosztów prowadzenia firmy leśnej wynikającymi z niemożliwego do przewidzenia czynnika, jakim jest wojna w Ukrainie, prosimy w trybie pilnym o wprowadzenie procedur umożliwiających przedsiębiorcom pilne aneksowanie umów na wykonanie usług leśnych w celu uwzględnienia nowej sytuacji ekonomicznej” – napisał Polski Związek Pracodawców Leśnych 9 marca do kierownictwa Lasów Państwowych, zwracając się z prośbą o pilne aneksowanie umów na usługi leśne.


„Brak reakcji Lasów Państwowych na piętrzące się problemy firm leśnych skutkować będzie rozwiązywaniem umów przez zule, co przyniesie PGL LP większe koszty, niż aneksowanie obowiązujących umów” – czytamy w piśmie PZPL.


Także Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych zwróciło się w piśmie do Józefa Kubicy, p.o. dyrektora generalnego LP, z wnioskiem o zastosowanie waloryzacji wynagrodzeń w zawartych z poszczególnymi nadleśnictwami umowach na wykonanie usług leśnych. W piśmie SPL wyliczył wzrost kosztów, jakie ponoszą przedsiębiorcy leśni na pozyskanie i zagospodarowanie w dwóch okresach.


Pierwszy okres to od 30 listopada 2021 roku do 9 marca br. Koszty pozyskania wg SPL wzrosły o 44 proc., zagospodarowania, w tym samym czasie, o 26 proc. Drugim wyliczonym okresem jest czas od 31 stycznia do 9 marca br. Tutaj wzrosty wyglądają odpowiednio: 25 proc. oraz 14 proc.


Według SPL, stawki jednostkowe w pozyskaniu powinny uwzględnić waloryzację w stosunku do cen zakontraktowanych na poziomie 25 proc., zaś stawki jednostkowe w zagospodarowaniu winny uwzględnić waloryzację w stosunku do cen zakontraktowanych na poziomie 14 proc. (z uwzględnieniem czasowego charakteru waloryzacji obejmującej minimum okres miesiąca).


W odpowiedzi na pismo PZPL Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych zapowiedziała, że przekaże nadleśnictwom „wytyczne, które umożliwią reakcję na zaistniałą sytuację”, czyli rosnącą inflację, ceny paliw itp.
„Lasy Państwowe dostrzegają powagę sytuacji, dlatego podejmowane przez nas środki mają na celu uniknięcie destabilizacji rynku usług leśnych. Bardzo zmienna koniunktura, odczuwalna w postaci rosnącego poziomu inflacji i wzrostu wielu kosztów, m.in. cen paliw skłania do podejmowania dodatkowych działań, dostosowanych do aktualnych warunków rynkowych” – czytamy w piśmie podpisanym przez p.o. dyrektora generalnego LP Józefa Kubicę.


Pewne propozycje rozwiązania sytuacji padły już 9 marca w Toruniu, gdzie odbyło się spotkanie Komisji wspólnej ds. współpracy LP i zuli. Jak zrelacjonował nam nasz Czytelnik, przedsiębiorcy leśni zaproponowali, by Lasy Państwowe dopłacały do każdego pozyskanego kubika drewna.


Propozycja zuli zakładała, że pozyskanie i zerwanie jednego kubika drewna wymaga zużycia 3 l ropy. W każdym miesiącu miałaby być obliczona średnia cena litra ropy i porównana z ceną obowiązującą w dniu wybuchu wojny w Ukrainie. Różnica pomnożona przez 3 (bo 3 l/kubik) miałaby być dopłacana przez LP. W tej propozycji zwiększone koszty olejów, części, zakupu maszyn itp., zulowcy braliby już na siebie.


Propozycja ta, zdaniem zulowców obecnych na spotkaniu w Toruniu, spotkała się ze zrozumieniem dyrekcji, jednak już dwa dni później, po naradzie kierownictwa LP z dyrektorami RDLP okazało się, że trzeba czekać na wytyczne z DGLP.  


GAZETA LEŚNA i portal FIRMYLESNE.pl, jako jedyne media branżowe, bardzo szeroko informowały o sytuacji firm leśnych po wybuchu wojny w Ukrainie. Uruchomiliśmy dla naszych prenumeratorów bezpłatne porady prawne, nagraliśmy film z rozmową z ekspertem o aneksowaniu umów, publikujemy także w tym wydaniu GAZETY LESNEJ artykuł prawnika o możliwościach rozwiązania umowy lub jej aneksowania.

Źródła: FIRMYLESNE.pl, PZPL, SPL
 
Dodano 11:44 09-03-2022


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama