Dodaj do ulubionych

LP aneksują umowy na usługi leśne

Jest zgoda na aneksowanie umów na usługi leśne wykonywane w 2022 roku. Jak dowiedziała się GAZETA LEŚNA, wytyczne w tej sprawie przekazał nadleśnictwom p.o. dyrektora generalnego LP Józef Kubica.


Przypomnijmy o aneksowanie umów apelowały branżowe związki przedsiębiorców leśnych: PZPL i SPL, w związku ze znacznym wzrostem kosztów zuli. W piśmie do nadleśnictw Józef Kubica podkreśla, że „zasadniczym problemem zgłaszanym przez wykonawców usług leśnych (…) jest wzrost cen paliw”. DGLP pominęła tym samym zgłaszane przez zule problemy z podwyżką cen innych środków produkcji: smarów, części zamiennych, maszyn itp.

Dla okresu 1-15 marca dopłaty wyniosą: 3,12 zł do każdego kubika w pozyskaniu i zrywce, 109,32 zł do 1  ha w rozdrabnianiu i 14,98 zł do każdego ha w pielęgnacji i czyszczeniach.


Zdaniem Tadeusza Ignaciuka, prezesa Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych, to niewiele, ponieważ przy pozyskaniu 1000 kubików dopłata wyniesie 3000 zł. A te 3000 zł wystarczy obecnie na zakup paliwa do zestawu harwester i forwarder na… dwa dni pracy. Podobnie sprawa ma się w przypadku rozdrabniania i innych prac.

 

Aneksowanie nie dotyczy umów zawartych w wyniku rozstrzygnięcia postępowań, w których otwarcie ofert (a w przypadki zamówień z wolnej ręki, podpisanie umów) nastąpiło po 24 lutego br.


Warunkiem uzyskania rekompensaty jest wniosek zula zawierający wskazanie na potrzebę zrekompensowania nieprzewidzianych okoliczności, w tym wzrostu cen paliwa.


W piśmie dyrektora Kubicy czytamy, że „ciężar wykazania konieczności zmiany umowy spoczywa w całości na wykonawcy”, a „jednostki LP nie mogą wyręczać wykonawców w dowodzeniu” konieczności aneksowania.

 

Co w aneksach?

 

Będą zawierane na 2 miesiące, od 1 marca do 30 kwietnia.

 

Przy rekompensatach LP przyjęły następujące parametry zużycia paliwa w poszczególnych pracach leśnych:


•    Pozyskanie i zrywka drewna (CWD-D oraz CWD-P) – 2 l/m3
•    Rozdrabnianie (ROZDR-PP, ROZDR-PDR, ROZDR-PGL ROZME-DRZ, ROZME-KR) – 70 l/ha
•    Odnowienia - orka częściowa (WYK-PASCZ, WYK-PA5CZ, WYK-PASCP, WYK-POGCZ, WYK-P5GCP oraz WYK-FREZ i WYK-FREZ2) – 8 l/kmtr
•    Odnowienia - orka pełna (ORKA-UG, ORKA-3UC oraz ORKA-5UC ) – 64 l/ha
•    Szkółka leśna (SPUL-C, SPUL-SC, BRON-SC, ORKA-SC, ORSP-SC, WYOR-CK, WYOR-CS, ORKA-ŁOP, WŁÓK-SC, WAŁ-SC oraz WYC-SC ) – 0,5 l/ar
•    Pielęgnacje i czyszczenia (KOSZ-CHN, CW-W oraz CP-W ) –14 l/ha

 

Dla pielęgnacji i czyszczeń przyjęto benzynę bezołowiową Eurosuper 95 (wg nazewnictwa Orlenu), a dla pozostałych czynności olej napędowy Ekodiesel.

 

Wzrost cen będzie stanowił różnicę pomiędzy:
•    średnią ceną danego rodzaju paliwa z ostatnich dwóch tygodni przed rekompensatą, a więc:
w dniu 15 marca 2022 r. – z okresu 1 marca 2022 r. – 15 marca 2022 r.
w dniu 31 marca 2022 r. – z okresu 16 marca 2022 r. – 31 marca 2022 r.
w dniu  15 kwietnia 2022 r. – z okresu 1 kwietnia 2022 r. – 15 kwietnia 2022 r.

•    a ceną bazową, czyli ceną paliwa w dniu 24 lutego br., która wynosiła dla Ekodiesela
5,15 PLN/l, a dla benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 – 4,98 PLN/l (ceny netto).

 

I ważne zastrzeżenie: rekompensata nie będzie doliczana dla czynności, z wykonaniem których wykonawca pozostaje w zwłoce.

Ważne jest również to, że podpisanie aneksu na dwa miesiące oznacza zgodę na takie stawki, jakie zawiera aneks w tym okresie i wyklucza możliwość starania się o wyższe.

Oto ten fragment: „Zawarcie Aneksu wyczerpuje roszczenia Wykonawcy związane ze wzrostem cen paliw płynnych w następstwie zdarzeń wskazanych w preambule do Aneksu w stosunku do wszystkich czynności wchodzących w skład Przedmiotu Umowy”.
Dodano 15:09 25-03-2022


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama