Dodaj do ulubionych

Sveaskog redukuje pozyskanie

Sveaskog podjął decyzję o zmniejszeniu pozyskania na kolejne pięć lat, oznacza to zmniejszenie ilości drewna o około 1 mln m3 rocznie w porównaniu do decyzji z roku 2018. W przypadku zrębów nowy poziom wynosi 3,8 mln m3, a trzebieży – 1,3 mln m3.

Obliczenia te opierają się na całkowitej produktywności gospodarstw leśnych Sveaskog, rocznym przyroście i strukturze wiekowej lasów firmy. Sveaskog wykonuje obliczenia planowanego pozyskania drewna co pięć lat i robi to w perspektywie ponad 100 lat.
– Mamy kilka ważnych powodów dla obniżenia poziomu pozyskania.

Obszar zwartych kompleksów leśnych, który Sveaskog przeznacza na tzw. pakiet lasów górskich, zapisy dotyczące ochrony przyrody oraz nowy program sprzedaży gruntów zgodnie z decyzją Riksdagu, optymalizacja pozyskania z ekonomicznego punktu widzenia [...] oraz uwzględnienie hodowli reniferów w północnej Szwecji.

W stosunku do poprzedniego 5-letniego okresu zmniejszamy obecnie poziom pozyskania w tym regionie, a tym samym zwiększamy zainteresowanie hodowlą reniferów – powiedział Erik Brandsma, dyrektor generalny Sveaskog.


Zmniejszony poziom pozyskania ma oczywiście konsekwencje dla działalności, klientów i partnerów firmy Sveaskog – zarówno negatywne, jak i pozytywne. – Jesteśmy tego świadomi i oceniamy możliwości ograniczenia negatywnych konsekwencji.

Odnotowujemy duży przyrost miąższości, a w przyszłości widzimy możliwości zwiększenia pozyskania – wyjaśnił Brandsma, jak mówił zmniejszeniu pozyskania to świadoma inwestycja na rzecz leśnictwa bardziej wartościowego.

Na niektórych obszarach geograficznych podniesie się wiek lasu i zwiększą się możliwości wyboru drzewostanów w działalności operacyjnej Sveaskog. Daje to również większe szanse zrównoważenia wszystkich interesów związanych z działalnością firmy i gruntami leśnymi.

Ambicją Sveaskog jest właśnie bycie liderem w zrównoważonym leśnictwie. – Dla mnie zrównoważony rozwój polega na wyznaczeniu jasnego kierunku, w którym stale się doskonalimy poprzez ciągłe utrzymywanie celów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych. Nowe poziomy pozyskania pomogą nam zachować równowagę – dodał Brandsma.

Źródło: Sveaskog.se
 
Dodano 10:37 27-07-2022


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama