Dodaj do ulubionych

Pozyskiwanie drewna pilarkami spalinowymi

Przy operacjach obróbczych dobrze mieć do dyspozycji dwie pilarki: mniejszą do okrzesywania i większą do ścinki oraz przerzynki.

W czasie pozyskiwania drewna pilarkami spalinowymi mamy najczęściej do czynienia z wykonywaniem trzech operacji obróbczych: ścinki, okrzesywania i przerzynki.

W zależności od technologii pracy operacje te mogą być wykonywane w dwóch wariantach w ciągu zmiany roboczej:
•    na każdym drzewie wykonuje się szeregowo wszystkie trzy operacje (ścinkę, okrzesywanie, przerzynkę),
•    na każdym drzewie wykonuje się tylko jedną operację (np. tylko ścinkę, tylko okrzesywanie lub tylko przerzynkę)


Czas pozyskiwania
W warunkach polskich najczęściej mamy do czynienia z pierwszym wariantem technologicznym pozyskiwania drewna. Czas wykonywania poszczególnych operacji obróbczych związany jest z wielkością pozyskiwanych drzew, a dokładniej z ich parametrami. Za najbardziej oczywiste należałoby przyjąć następujące parametry:

•    miąższość pozyskiwanych drzew,
•    średnicę w miejscu cięcia przy wykonywaniu ścinki, bądź pole powierzchni przekroju rzazów podcinającego i ścinającego,
•    liczbę odcinanych gałęzi przy wykonywaniu okrzesywania, bądź pole powierzchni przekroju wszystkich rzazów przy okrzesywaniu,
•    liczbę wyrabianych elementów przy wykonywaniu przerzynki, bądź pole powierzchni przekroju wszystkich rzazów.

Istotnym czynnikiem wpływającym na strukturę czasu pracy pilarza przy pozyskiwaniu drewna wydaje się również wielkości pilarek wykorzystywanych podczas tego procesu.

Również za istotne w tym wypadku powinno się przyjąć doświadczenie i kondycję fizyczną robotników oraz wcześniejsze przygotowanie terenu, które w znacznym stopniu wpływa na zmniejszenie czasochłonności podczas wykonywania ścinki i obróbki drzew.

Należy również pamiętać o tym, że według badań prowadzonych w różnych warunkach drzewostanowych efektywny czas pracy pilarza wynosi około 40 – 50 proc. czasu nominalnego.

(...)

To jedynie fragment tekstu. Chcesz czytać całe teksty?  Zamów prenumeratę "Nowej Gazety Leśnej"!

WIĘCEJ

 


 
Dodano 10:33 02-09-2022


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama