Dodaj do ulubionych

UDT: przedłużanie zaświadczeń

Urząd Dozoru Technicznego informuje o konieczności przedłużenia zaświadczeń kwalifikacyjnych wydanych na podstawie postępowań wszczętych przez UDT przed 1 czerwca 2019 roku.

Tracą one ważność 1 stycznia
2024 roku. Na stronie UDT znajdziemy instrukcję krok po kroku jak tego dokonać.

W sektorze prac leśnych będzie to dotyczyło głównie osób posiadających uprawnienia do obsługi żurawi (w harwesterach, forwarderach czy przyczepach), a także do konserwowania żurawi.

Zaświadczenia wydawane po 1 czerwca 2019 roku posiadają daty ważności wpisane na dokumencie. Wniosek o przedłużenie należy złożyć nie później niż 3 miesiące przed dniem upływu ważności. Może go składać tylko osoba, na którą wydano zaświadczenie i tylko do jednostki UDT, która je wydawała.

Wnioskodawca oświadcza, że przez przynajmniej 3 lata z pięcioletniego okresu ważności wykonywał czynności w zakresie określonym w zaświadczeniu kwalifikacyjnym.


Okres, na jaki będą wydawane zaświadczenia, zależy od rodzaju oraz zakresu kwalifikacji i wyniesie od 5 do 10 lat. Dla żurawi przenośnych i przewoźnych (tych które pracują w lesie) okres ważności zaświadczeń do obsługi to 10 lat, a do konserwacji – 5 lat.
Dodano 14:20 30-01-2023


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama