Dodaj do ulubionych

Najważniejszy operator

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na sukces w branży leśnej są wykwalifikowani operatorzy maszyn leśnych – wynika z badań przeprowadzonych wśród łotewskich i szwedzkich przedsiębiorców leśnych.

18 lipca 2022 r. na łamach International Journal of Forest Engineering, ukazały się wyniki ankiety jaką przeprowadzili badacze Janis Gercans, Kalvis Kons i Thomas Kronholm.

Dotyczyła ona czynników wpływających na sukces szwedzkich i łotewskich przedsiębiorców leśnych. Badania przeanalizował Louis Dupuis, kanadyjski ekonomista i były bankier, porównując je jednocześnie do sytuacji sektora leśnego w Quebecu.

Warto zwrócić uwagę, że Łotwa i Szwecja są jednymi z najbardziej zalesionych krajów europejskich, posiadających odpowiednio 54,8 proc. (35 400 km2) i 71,5 proc. (281 000 km2) lesistości. Ankiety wypełniło 110 łotewskich i 55 szwedzkich przedsiębiorców leśnych. Przeciętny łotewski przedsiębiorca posiada 2,7 maszyny, a szwedzki – 2,1 – 2,5 maszyny.

Zebrane dane porównano z sytuacją w prowincji Quebec (Kanada), gdzie rośnie 905 800 km2 lasów, odpowiadających za 54,3 proc. powierzchni regionu. Tutaj (zgodnie z badaniami z 2020 roku przeprowadzonymi przez Wood Business) przedsiębiorcy posiadają średnio od 1 do 3 maszyn.

Analiza głównych czynników budujących sukces firmy wykazała, że aż pięć z dziesięciu "składników sukcesu" stanowi kapitał ludzki i czynniki wewnętrzne w firmie. Są to kolejno: wykwalifikowani operatorzy, praca zespołowa, uczciwe traktowanie pracowników, jakość pracy i doświadczenie w terenie. Dwa czynniki o charakterze finansowym to odpowiednie ceny na ósmym miejscu i inwestycje w nowe maszyny na dziewiątym. Również istotne, ale leżące poza wpływem firmy, są popyt na drewno i pogoda.


Nietrudno się domyślić, że czynniki wpływające na niepowodzenie to przede wszystkim brak wykwalifikowanych operatorów. Co ciekawe, aż sześć innych czynników niepowodzenia to kwestie niezależne od samej firmy: pogoda, niestabilny rynek, niski popyt na drewno, nieuczciwa konkurencja, przeszkody pod postacią biurokracji i trudność w znalezieniu finansowania.


Na niepowodzenie w pracy w branży leśnej wpływają też oczywiście czynniki wewnętrzne przedsiębiorstw, a wśród nich wymienia się nieodpowiednie ustalenie cen i złe planowanie oraz organizację pracy. Wychodzi na to, że obecność lub brak wykwalifikowanych operatorów jest kluczowy w działaniu firm leśnych w Szwecji i Łotwie. Jest to czynnik ważniejszy nawet od relacji biznesowych, cen i inwestycji w nowe maszyny.


Sytuacja w Quebecu wydaje się podobna, biorąc pod uwagę liczbę ogłoszeń o naborze wykwalifikowanych pracowników w mediach społecznościowych czy dynamiczne zmiany w warunkach płacowych. Tu również pierwsze skrzypce grają po prostu dobrzy operatorzy.


W tym miejscu warto zwrócić uwagę na globalny problem z niedoborem siły roboczej. Pracowników o odpowiednim wykształceniu i doświadczeniu jest coraz mniej, a firmy mają problem z ich znalezieniem.

Potrzeba szkoleń i dostosowania oferty edukacyjnej do współczesnych potrzeb przedsiębiorców jest nagląca. Autor opracowania powyższych danych, kanadyjski ekonomista Louis Dupuis, zwraca uwagę, że w Quebecu potrzeba pilnych zmian w programach szkoleniowych, które powinny pozwalać na stworzenie wysoce wykwalifikowanych pracowników ze współczesnymi kompetencjami.

Źródło: Operationsforestieres.ca
Dodano 14:11 07-02-2023


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama