Dodaj do ulubionych

Związek merytoryczny

Spotkania, interwencje, lobbying i PR – Polski Związek Pracodawców Leśnych wykorzystuje wiele sposobów na rozwiązywanie problemów w branży leśnej.

Niedoszacowanie usług leśnych, szalejąca inflacja i ostatecznie brak perspektyw – trudno nie przyznać, że przedsiębiorcy leśni zmagają się z sytuacją kryzysową. To powoduje, że organizacje branżowe czują się jeszcze bardziej odpowiedzialne za losy tych, których reprezentują.


Dla Polskiego Związku Pracodawców Leśnych ostatni rok był czasem intensywnej pracy. Organizacja postanowiła działać na wielu frontach. Odbywały się cykliczne spotkania z kierownictwem Lasów Państwowych w Warszawie lub na szczeblu RDLP, wysłano ponad 30 pism do różnych adresatów, przedstawiciele brali udział w wydarzeniach, konferencjach, targach i spotkaniach.

Spotkania i debaty
Niewątpliwie najważniejszą sprawą dla branży są rozmowy z kierownictwem Lasów. PZPL odbył w sumie trzy główne spotkania w zeszłym roku w siedzibie DGLP, których celem było rozwiązanie najpilniejszych problemów, które dotyczą zuli.


Efektem wielu rozmów było sformułowanie przez PZPL 32 postulatów do Lasów Państwowych, które zostały przesłane do LP. Konkretnie propozycje zmian były następnie omawiane podczas zeszłorocznego, październikowego spotkania z kierownictwem LP.


Na osobnym spotkaniu rozmawiano także o katalogach pracochłonności prac leśnych w pozyskaniu i zrywce, których wprowadzenie spowodowało wiele kontrowersji.
Na efekty nie trzeba było długo czekać. Lasy przyznały na jednym ze spotkań, że pomoc zula przy odbiórkach powinna być odpłatna. W wyniku działań Związku Lasy powołały też w każdej RDLP osoby odpowiedzialne za kontakty z zulami. Wprowadzono także – w komentarzu do dokumentacji przetargowej – możliwość podpisywania elektronicznie protokołów i zleceń, o co także postulował PZPL.


 – Widzimy po tych spotkaniach, że jest coraz większe zrozumienie ze strony Lasów, rozmowy są coraz bardziej rzeczowe. Jesteśmy przez kierownictwo LP oceniani jako związek merytoryczny – podkreśla Wojciech Wójtowicz, prezes PZPL.


Na prośbę PZPL powołano już trzy wspólne zespoły robocze LP i zuli. Pierwszy, który zakończył już prace, skupił się na szerszym wykorzystaniu maszyn w zagospodarowaniu lasu, drugi – wciąż jeszcze pracujący – dotyczy optymalizacji prac pozyskaniowych. Trzeci zespół wkrótce zacznie się spotykać, a jego zadaniem będzie określenie tematów badawczych dla zespołów naukowych, których opracowanie może udoskonalić prace leśne.


PZPL rozmawiał też o współpracy z przedstawicielami innych branż, m.in. odbyła się kilkugodzinna debata z przedstawicielami Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego.

(...)

To jedynie fragment tekstu. Chcesz czytać całe teksty?  Zamów prenumeratę "Nowej Gazety Leśnej"!

WIĘCEJ

 
Dodano 15:18 24-04-2023


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama