Dodaj do ulubionych

Maszyny na nagłe wypadki

Konieczność niezwłoczengo usuwania skutków klęsk żywiołowych to powód, dla którego LP kupują maszyny.

W ten sposób Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych odpowiada na pismo Polskiego Związku Pracodawców Leśnych, który sprzeciwiał się zakupowi maszyn do pozyskiwania drewna przez LP.

W swojej odpowiedzi LP piszą między innymi:

"Lasy Państwowe począwszy od 2017 roku mierzą się z niespotykaną w doczasowej historii tej organizacji intensywnością występowania zjawisk klęskowych w postaci porywistych wiatrów i susz oraz będących ich konsekwencją gradacji szkodników wtórnych.

Zjawiska te powodują znaczne szkody w drzewostanach. Dlatego zadania planowe, jak i zadania ponadplanowe polegające na usuwaniu skutków tychże klęsk muszą być wykonywane niezwłocznie. Często wymagane są działania nagłe, interwencyjne, np. w celu zapewnienia przejezdności dróg, ratowania dobytku, itp.

W związku z powyższymi uwarunkowaniami zrozumiałe jest, że jednostki organizacyjne LP muszą posiadać określoną liczbę własnego sprzętu oraz wykwalifikowanych pracowników do ich obsługi.

Oparcie się jedynie na outsourcingu, zważywszy na opisane powyżej uwarunkowania, stwarza realne ryzyko narażenia Skarbu Państwa na straty wynikające m.in. z nieterminowego wykonania zadań, do których obliguje Lasy Państwowe Ustawa o Lasach.

Uwzględniając powyższe wyjaśnienia, stoimy na stanowisko, że decyzje dotyczące zakupu kolejnych maszyn przez PGL LP powinny być podejmowane na podstawie analizy rynku usług leśnych oraz potrzeb jednostek terenowych".
 

Pełną treść odpowiedzi LP można znaleźć tutaj.


PZPL sprzeciwiał się zakupom maszyn argumentując, że w żaden sposób nie rozwiąże to trudnej sytuacji na rynku, a wręcz przeciwnie - pogłębi problemy z jakimi borykają się obecnie przedsiębiorcy leśni. Treść sprzeciwu można przeczytać w całości tutaj.
Dodano 15:33 24-10-2023


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama