Dodaj do ulubionych

Urządzenia Haglöf Sweden

Firma Haglöf Sweden od 1943 roku produkuje oraz sprzedaje przyrządy i narzędzia pomiarowe dla leśników.

Pomiar surowca drzewnego bardzo często nie wymaga używania specjalistycznych narzędzi – najczęściej stosowany do pomiaru miąższości drewna wzór nazywany wzorem Hubera wymaga od mierzącego znajomości średnicy środkowej mierzonej sztuki oraz jej długości. Brakujące dane można otrzymać za pomocą powszechnie znanej taśmy mierniczej oraz średnicomierza.


Nie każdy rodzaj sortymentu odbiera się jednak posztucznie, a wymiary nie są jedynymi informacjami, które uzyskujemy poprzez pomiar. Dzięki tym samym narzędziom możemy też dowiedzieć się jaką bonitację reprezentuje dane drzewo. Odpowiednie narzędzia pomiarowe pozwolą nam także określić wiek lub zdrowotność drzewa. Wspomniane narzędzia znajdują się w ofercie firmy Haglöf Sweden.

Sortymenty
Przed przystąpieniem do pomiaru ważne jest odpowiednie przygotowanie drewna – nie jest ono przygotowywane zawsze w ten sam sposób, a jest to determinowane tym, jakiego przeznaczenia będzie mierzone drewno. Sortymenty z grupy S, czyli drewno średniowymiarowe, to między innymi dobrze znana papierówka (S2A), wybór (S2B) czy w końcu opał (S4). Drewno ułożone w stosy mierzy się poprzez określenie długości stosu (czyli długości sortymentu), jego szerokości oraz wysokości.

Wynik otrzymujemy w metrach przestrzennych – nasz pomiar uwzględnia wolne przestrzenie między wałkami. By wynik był podany w metrach sześciennych należy go przemnożyć przez przelicznik, który jest określony dla każdej grupy sortymentowej w zależności od długości oraz gatunku.


Po wykonaniu tej czynności widzimy faktyczną ilość naszego „drewna w drewnie”. Wśród sortymentów z grupy wielkowymiarowych (W) możemy wyróżnić na przykład dłużyce (tarcicę, drewno tartaczne) oraz drewno kłodowane. Różnią się one dopuszczalną długością (tarcica od 2,7 do 14 m, kłoda od 1 do 6 m) oraz wymaganiami jakościowymi (między innymi dopuszczalną krzywizną czy liczbą sęków). Parametrami, które bierzemy pod uwagę przy pomiarze dłużycy są jej długość oraz średnica środkowa, natomiast przy odbiorze drewna w postaci kłód uwagę zwracamy na długość oraz średnicę górną.

Średnice
Pomiar średnicy jest punktem wyjściowym przy jakichkolwiek pomiarach surowca. W zależności od tego czy odbieramy drewno kłodowane czy dłużyce (oba należą do kategorii surowca wielkowymiarowego), do uzyskania jego rzeczywistej miąższości niezbędne jest zmierzenie jego średnicy. Pomiar drewna kłodowanego wymaga od podleśniczego bądź leśniczego wpisania w rejestrator jego średnicy górnej (czyli z cieńszego końca sztuki) – przy tych sortymentach nie używa się dedykowanych do tego typu pomiarów średnicomierzy, wystarczy zwyczajna taśma o długości 5 m lub krótszej.


Haglöf Sweden prócz klasycznych klup (potoczna nazwa średnicomierza) proponuje użytkownikom również takie zaopatrzone w systemy umożliwiające gromadzenie danych dotyczących wykonywanych pomiarów w tzw. chmurze oraz pozwala na przesył danych z urządzenia przez Bluetooth do telefonu komórkowego. Te klasyczne, nieposiadające komputerowego oprogramowania, mimo wszystko ciągle stanowią podstawowe narzędzie pracy przy odbiórce drewna dłużycowego.

Promowane przez firmę modele DP II oraz DP II+ zdecydowanie stanowiłyby nieocenioną pomoc przy sporządzaniu szacunków brakarskich – czyli ustaleniu przewidywanej ilości oraz jakości planowanych do pozyskania sortymentów. W tym przypadku osoba dokonująca pomiaru ma za zadanie zmierzyć średnicę pierśnicową, tj. znajdującą się na wysokości klatki piersiowej mierzącego, choć ogólnie przyjęło się, że dokonujemy tego pomiaru na wysokości 1,3 metra. Co ważniejsze – elektroniczny pomiar zwiększyłby dokładność odczytów, a tym samym pozwolił na dokładniejszą klasyfikację drewna według klasyfikacji jakościowo-wymiarowej.

(...)

To jedynie fragment tekstu. Chcesz czytać całe teksty?  Zamów prenumeratę "Nowej Gazety Leśnej"!

WIĘCEJ


 
Dodano 15:21 26-01-2024


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama