Dodaj do ulubionych

Ogólnopolska Narada o Lasach

Przedstawiciele organizacji pozarządowych, Lasów Państwowych, zakładów usług leśnych i przemysłu drzewnego wzięli udział w pierwszej Ogólnopolskiej Naradzie o Lasach. Obrady zorganizowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska odbyły się w dniach 22–23 kwietnia w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie.


Było to pierwsze z cyklu spotkań, podczas których mają zostać wypracowane wytyczne i rekomendacje do wyboru lasów cennych przyrodniczo i ważnych społecznie w skali całej Polski.


Omówiono na nim m.in. kryteria wyboru tych obszarów, zasady ich prowadzenia, a także monitorowania na nich gospodarki leśnej. Określono także zagrożenia i negatywne skutki gospodarcze ograniczeń oraz działania, które mają im przeciwdziałać.  


Obecni na obradach reprezentanci zakładów usług leśnych przedstawili problemy firm leśnych w Polsce: niedofinansowanie branży, ciągłe dążenie do obniżania cen usług przez LP, dużą wypadkowość pracy w lesie.


Przedstawiciele zulowców zaproponowali, by w związku z konsekwencjami jakie mogą mieć dla firm leśnych ograniczenia w pozyskaniu, wprowadzać je stopniowo 1–2 proc. rocznie, przez 10–20 lat oraz wprowadzić do puli wyłączeń lasów już chronionych (9–13 proc.).


Sugerowano też zmianę nastawienia do wyznaczania obszarów cennych: chronić należy siedliska, lasy wzdłuż cieków wodnych, tereny zabagnione, wokół miast, a nie obszary, gdzie rosną stare drzewa. Zaproponowano też zmianę sposobu użytkowania: mniej zrębów zupełnych, więcej cięć przerębowych.


Przedstawiciele branży usług leśnych postulowali także o kilka spraw dla samych zulowców: zagwarantowanie rekompensat dla tych, którzy ucierpią wskutek ograniczeń i generalną poprawę warunków funkcjonowania firm. A to stanie się dzięki wdrożeniu strategii, która kreowałyby profesjonalny rynek usług leśnych, a także partnerskiemu traktowaniu firm leśnych przez LP.

 
Dodano 15:19 24-04-2024


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama