Dodaj do ulubionych

Kompromitujący audyt

Przekraczanie uprawnień, niegospodarność, czerpanie osobistych korzyści z projektów LP – takie nieprawidłowości wykazał audyt prowadzony przez nowe kierownictwo Lasów Państwowych.

Kontrole dotyczyły funkcjonowania LP w latach 2015–2023. Większość nieprawidłowości wykazano w związku z wykorzystywaniem Lasów do celów politycznych przez osoby związane z Suwerenną Polską. „W latach 2021–23 doszło bowiem do bezpardonowego i nienotowanego w dziejach Lasów Państwowych zawłaszczenia przez polityków tej partii” – napisali audytorzy audytu po I kwartale 2024 roku.


Badano m.in. próbę sprzedaży nieruchomości należącej do LP byłemu dyrektorowi RDLP w Gdańsku. Stwierdzono podejrzenie przekroczenia uprawnień i narażenie Lasów na szkody. Skierowano trzy zawiadomienia do prokuratury.


W sprawie tak zwanej afery billboardowej doszło do naruszenia prawa zamówień publicznych – znaczne zawyżenie kosztów zakupu billboardów, nieuzasadnione finansowanie całego projektu ze środków Funduszu Leśnego, niegospodarność i potencjalne wykorzystanie nośników dla celów kampanii politycznej. Skierowano zawiadomienia do prokuratury w stosunku do siedmiu osób – z kierownictwa Lasów Państwowych, Ośrodka Kultury Leśnej i wydziału Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych nadzorującego działalność OKL, a także członków zarządu i rady nadzorczej spółki „Bieszczady”.


Audyt obejmował też nieuzasadnione, niecelowe i niegospodarne wydatkowanie środków na promocję w wybranych mediach. Szacuje się ją na około 8 do 10 milionów złotych w latach 2020–2023. Wykazano też nieprawidłowości związane z promocją Lasów Państwowych w formie konkursów i akcji, w szczególności organizowanych na Śląsku, gdzie mogły służyć promocji politycznej byłego dyrektora generalnego, który kandydował do Sejmu.

Pojawiły się także informacje na temat finansowania jego kampanii wyborczej, zatrudniania osób związanych politycznie z partią Suwerenna Polska, sterowanie darowiznami, a w końcu zakup Pałacu w Brynku i wielu innych, mniej lub bardziej nagłośnionych wcześniej spraw.  
Dodano 15:48 23-04-2024


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama