Dodaj do ulubionych

Obowiązkowa jawność darowizn

Nadleśnictwa mają obowiązek publikować informacje na temat środków przekazywanych na cele społecznie użyteczne.

Każdy będzie mógł ją sprawdzić w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej.


To efekt trwającego w Lasach audytu, którego elementem jest sprawdzanie dysponowania środkami na cele społecznie-użyteczne. Przepisy rozporządzenia o gospodarce finansowej Lasów Państwowych umożliwiają nadleśnictwom przeznaczanie części środków z dodatniego wyniku finansowego na ten właśnie cel.


Teraz zarządzeniem dyrektora generalnego Lasów Państwowych nr 29 z 23 kwietnia br. wprowadzono obowiązek, by informacja o tym, jaki podmiot i w jakiej wysokości uzyskał wsparcie trafiała do publicznej wiadomości.


Zarządzenie wprowadza obowiązek, by nadleśnictwa każdego miesiąca publikowały wykaz zawierający wskazanie podmiotów, na rzecz których udzielona została darowizna, jej cel oraz wysokość kwoty przekazanej na rzecz obdarowanego.


Środki przeznaczane na cele społecznie-użyteczne trafiają przede wszystkim do podmiotów działających lokalnie. W ten sposób Lasy Państwowe wspierają działalność ochotniczych straży pożarnych, regionalnych stowarzyszeń i fundacji charytatywnych.


– Obejmując kierowanie Lasami Państwowymi, stawiam na transparentność. Publiczne informowanie o darowiznach to skuteczny środek kontroli społecznej. Uważam, że to również skuteczny mechanizm zapobiegający nadużyciom – stwierdził dyrektor generalny LP Witold Koss.
Dodano 16:07 21-05-2024


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama