Dodaj do ulubionych

Nagrody w LP

Pracownicy Lasów Państwowych otrzymali premię roczną – 4 tys. zł brutto na jednego pełnozatrudnionego.

Józef Kubica, p.o. dyrektora generalnego LP, w piśmie do dyrektorów RDLP i zakładów LP o zasięgu krajowym, polecił, by przy udzielaniu nagród poszczególnym pracownikom zachowywać uznaniowy i motywacyjny charakter nagrody oraz uwzględnić w szczególności pracowników terenowych.


Jednak, jeśli pracownik otrzyma nagrodę wyższą lub niższą od 4 tys. zł, to kierownik jednostki musi to uzasadnić na piśmie. Wypłata nagród nastąpiła w styczniu br., ale z ujęciem ich w kosztach miesiąca grudnia 2022 roku.


Premie mają zatem obniżyć wynik finansowy LP w roku 2022. Nie znamy jeszcze zysku Lasów za rok 2022, ale w roku 2021 wyniósł on 736 mln zł. W roku 2022, biorąc pod uwagę wysokie ceny drewna, spodziewać się można jeszcze lepszego wyniku.


Szefowie jednostek LP, czyli np. dyrektorzy RDLP i nadleśniczowie, mają nagrody pr
zyznawane w innym trybie. Nie obciążają one limitu nagród przeznaczonych dla pracowników, nie uwzględnia się też ich w naliczaniu puli na nagrody.


LP, wedle danych z 2021, zatrudniają 25,5 tys. osób. Oznacza to, że na premie w wysokości średnio 4 tys. zł brutto na zatrudnionego, wydały w styczniu br. 102 mln zł.
Dodano 12:17 08-02-2023


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama