Dodaj do ulubionych

EMOC dla operatora

Europejski Certyfikat Operatorów Maszyn Leśnych to pierwszy projekt systematyzujący wymagania stawiane przed operatorami maszyn, ujednolicone dla Unii Europejskiej.

Opracowanie i opublikowanie standardu oceny kwalifikacji dla operatorów maszyn trwało lata. Dokument ten podobnie jak Europejski Certyfikat Drwali został opracowany przez EFESC, czyli Europejską Radę ds. Umiejętności Leśnych i Środowiskowych.

Po pozytywnym zaliczeniu szkolenia operator otrzymuje European Machine Operators Certification (EMOC). Ma on gwarantować spełnienie wymogów prawnych potrzebnych do pracy na stanowisku operatora oraz poświadcza minimalne umiejętności do pracy z wyspecjalizowanymi maszynami w UE.

Niedawno w Ministerstwie Klimatu i Środowiska pojawił się projekt, aby operatorzy maszyn leśnych w Polsce musieli posiadać takie specjalne uprawniania. Projekt jest nadal w fazie dyskusji i nie wszedł jeszcze w życie. Na razie zatem można uzyskać uprawnienia jedynie na poziomie europejskim.

Egzamin i maszyna
Opublikowany w sierpniu 2022 roku podręcznik dla operatorów maszyn leśnych zawiera opisane standardy umiejętności oraz kryteria oceny oraz wytyczne dla osób oceniających, w tym arkusze oceniania dla zadań praktycznych. Wersja oryginalna podręcznika powstała w języku angielskim. Dotychczas przetłumaczono go na języki czeski, szwedzki, hiszpański i niemiecki. Agencje Narodowe EFESC to akredytowane firmy lub uczelnie uprawnione do wydawania certyfikatów EMOC oraz ECC (dla drwali).


EMOC nie jest kursem podstawowym, kandydat powinien posiadać już wiedzę o pracy maszynami. Aby otrzymać certyfikat musi wykazać się wiedzą oraz umiejętnościami praktycznymi. Na jego egzamin zostaje podstawiona maszyna, na którą chce zdobyć uprawnienia. Pojazd ma spełniać normy BHP oraz dyrektywy maszynowe. Maszyna powinna posiadać (o ile są wymagane) certyfikat dopuszczający ją do pracy – dla urządzeń dźwigowych badanie UDT.


Kandydat ma mieć przygotowaną powierzchnię do pracy oraz drewno do wykonania zadań. W miejscu wykonywania pracy powinna się znajdować się apteczka oraz gaśnica ręczna lub systemy automatycznego gaszenia w maszynach. Należy zadbać o środki zapobiegające zanieczyszczeniu środowiska w przypadku wycieku oleju.

Maszyna musi być obsługiwana tak, aby nie stwarzać zagrożenia dla operatora oraz sędziów.
Naruszenie zasad BHP, stwarzające zagrożenie podczas procesu oceny, automatycznie kończy egzamin z wynikiem negatywnym. Podczas egzaminu należy posiadać środki ochrony indywidualnej. W przypadku wysiadania z maszyny powinno się ją zostawić z zaciągniętym hamulcem oraz wyłączonym silnikiem. Kandydat musi posiadać podczas egzaminu instrukcje obsługi maszyny oraz znać dobre praktyki dotyczące bezpiecznej pracy oraz wykazać się znajomością kontroli oraz konserwacji podzespołów maszyny leśnej, w tym również umiejętności tankowania i transportu paliw płynnych.


Przed rozpoczęciem pracy kandydat powinien ocenić ryzyko oraz zagrożenia występujące na działce roboczej. Należy zaplanować akcję ratowniczą w przypadku zdarzeń awaryjnych. Podczas pracy wszelkie czynności należy wykonywać tak, aby przekonać asesora, że można je powtarzać rutynowo w bezpieczny sposób. Po pozytywnym zakończeniu egzaminu zostanie wystawiony certyfikat dokładnie na taką maszynę na jakiej odbywał się egzamin. Może to być forwarder, harwester, skider linowy lub chwytakowy, a nawet kolejki linowe lub inne specjalistyczne maszyny związane z pozyskiwaniem drewna.

(...)

To jedynie fragment tekstu. Chcesz czytać całe teksty?  Zamów prenumeratę "Nowej Gazety Leśnej"!

WIĘCEJ


 
Dodano 12:18 27-02-2024


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama