Dodaj do ulubionych

Reorganizacja Lesy SR

Słowackie lasy zmienią swoją strukturę organizacyjną. Możliwe skutki reorganizacji analizowało ponad 120 konsultantów. Zakłada ona zmniejszenie oddziałów (odpowiednika naszych RDLP) z 23 do 12.

Dwa z nich wyspecjalizowane (Zakład Techniki Leśnej i OZ Semenoles) pozostaną bez zmian. Nowa struktura ma obowiązywać od 1.01.2022 r.


 – Dzięki tym krokom chcemy osiągnąć stabilizację ekonomiczną firmy i zapewnić długoterminowy rozwój. Należy również wzmocnić działania zewnętrzne, stworzyć warunki do szerszego stosowania przyjaznej naturze gospodarki leśnej jako podstawowej strategii naszego państwa w tym zakresie. Mamy świadomość, że porządek społeczny się zmienia. Oczekuje się, że państwowa firma podejdzie do gospodarki w sposób bardziej wrażliwy, ale trzeba też wziąć pod uwagę gospodarkę i zdać sobie sprawę, że będzie ona wymagała większych nakładów – podkreślił Tibor Kőszeghy, prezes Lesy SR.


Nowa struktura organizacyjna będzie się składała z bardziej ujednoliconych jednostek organizacyjnych. Obecnie występują duże różnice w użytkowanych powierzchniach, np. niektóre gospodarują na 2 tys. ha, a inne nawet do 13 tys. ha gruntów leśnych.

Po zmianach powierzchnie te wyrównają się do przedziału od ok. 60 tys. do 77 tys. ha. Liczba zarządców w jednym oddziale nie przekroczy 9.

Odchudzanie struktury oznaczać będzie również stopniowy wzrost dywersyfikacji przedsiębiorstwa państwowego. Lesy SR chcą stworzyć także nowy system handlu surowcem drzewnym, który będzie się opierał na jasno określonych zasadach dla odbiorców drewna.

Mają być brane pod uwagę następujące kryteria: ilość przetwarzanego drewna, lokalizacja zakładu, historia współpracy, innowacyjność (inwestycje i unowocześnianie działalności), ekologia i certyfikacja.

– Nowa strategia biznesowa uwzględnia możliwości naszej firmy, szanuje zrównoważony rozwój, tradycje leśne, zasady ochrony środowiska w celu zapewnienia długoterminowych korzyści dla całej gospodarki – podkreślił Michal Demák, dyrektor ds. sprzedaży.


Sprzedaż drewna ma się opierać na podstawowych filarach: sprzedaż bezpośrednia 70–90 proc. rocznych zasobów, elektroniczne aukcje drewna w granicach 10–30 proc. rocznych zasobów, publiczne aukcje drewna – sprzedaż najwyższej jakości sortymentów – max. do 2 proc. rocznych zasobów i inne formy sprzedaży, tj. sprzedaż drewna na pniu, sprzedaż detaliczna – max. do 3 proc. rocznych zasobów.

Źródło: Lesy.sk
 
Dodano 14:18 23-11-2021


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama